Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri

6111 sayılı Kanun kapsamında kayda alınan emtia için ayrılan karşılığın ortaklara dağıtılması hk.

Tarih 23/02/2012 Sayı B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-243 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-243 23/02/2012 Konu : 6111 sayılı Kanun kapsamında kayda alınan emtia için ayrılan karşılığın ortaklara dağıtılması.   İlgide kayıtlı…Continue Reading →

Şahsın ortağı olduğu yurt dışında faaliyet gösteren dar mükellef şirketten elde ettiği kazancın vergilendirilmesi hk.

Tarih 03/03/2014 Sayı 16700543-125-4 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 16700543-125-4 03/03/2014 Konu : Yurt dışından gelen paranın harcanmasında vergileme   İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Irak’ın … şehrinde faaliyette…Continue Reading →

Maden işletme ruhsatının ticaret şirketine sermaye olarak konulmasının Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi Kanunları yönünden değerlendirilmesi hk.

Tarih 04/03/2014 Sayı 61504625-14760/8401-8 Kapsam T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 61504625-14760/8401-8 04/03/2014 Konu : Maden işletme ruhsatının ticaret şirketine sermaye olarak konulmasının Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi Kanunları yönünden değerlendirilmesi   İlgide kayıtlı özelge talep…Continue Reading →

Cami inşası için yapılacak harcamaların Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesine göre indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile söz konusu harcamalar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin bağış tutarına dahil olup olmadığı hususu hk.

Tarih 12/03/2014 Sayı 38418978-120[89-13/1]-232 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 38418978-120[89-13/1]-232 12/03/2014 Konu : Cami inşası için yapılacak inşaat harcamalarının bağış olarak indirim konusu yapılması   İlgide kayıtlı özelge…Continue Reading →

Yurt dışı bir firmanın internet üzerinden vermiş olduğu reklam hizmeti karşılığında internet üzerinden ödenen reklam bedellerinin gider olarak indirilip indirilemeyeceği hk.

Tarih 01/04/2014 Sayı 46480499-2010-GVK-1331-22 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 46480499-2010-GVK-1331-22 01/04/2014 Konu : İnternette ödenen reklam giderlerinin gider olarak indirilip indirilemeyeceği   İlgide kayıtlı özelge talep formunda, işletmenize ait olan…Continue Reading →

Serbest Bölgede faaliyet gösteren şirketin tamamlayıcı hizmetlerinin gelir vergisinden istisna olup olmadığı hk.

Tarih 02/04/2014 Sayı 62030549-120[37-2013/632]-721 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-120[37-2013/632]-721 02/04/2014 Konu : Serbest Bölgede faaliyet gösteren şirketin tamamlayıcı hizmetlerinin gelir vergisinden istisna olup olmadığı. İlgide kayıtlı özelge…Continue Reading →

Hurda vaziyetteki geminin parçalar halinde satılması hususunun Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Kanunları yönünden değerlendirilmesi hk.

Tarih 02/04/2014 Sayı 13649056-120[MKR80-2013/ÖZE-09]-32 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 13649056-120[MKR80-2013/ÖZE-09]-32 02/04/2014 Konu : Hurda Gemi Satışı.   İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 1965 yılında satın aldığınız, … batık bulunan ……Continue Reading →

Geçmiş döneme ilişkin ödenen ruhsat harcının ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hk.

Tarih 03/04/2014 Sayı 17192610-120[ÖZG-2013-105]-94 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 17192610-120[ÖZG-2013-105]-94 03/04/2014 Konu : Geçmiş döneme ilişkin ödenen ruhsat harcının hangi dönem ticari kazancının tespitinde dikkate alınacağı.   İlgide…Continue Reading →

TV programı yapımı ve prodüksiyon işinden elde edilen kazançların vergilendirilmesi hk.

Tarih 04/04/2014 Sayı 62030549-120[18-2013/507]-736 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-120[18-2013/507]-736 04/04/2014 Konu : TV programı yapımı ve prodüksiyon işinden elde edilen kazanç için istisnadan faydalanılıp faydalanılmayacağı.   İlgi…Continue Reading →

Otobüs sahibi kişinin ticari kazanç mükellefi olup olmayacağı hk.

Tarih 07/04/2014 Sayı 49327596-120[37.GVK.2013.31]-86 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü Sayı : 49327596-120[37.GVK.2013.31]-86 07/04/2014 Konu : Otobüs sahibi kişinin ticari kazanç mükellefi olup olmayacağı. İlgide kayıtlı özelge talep formunda; alacağınız karşılığında borçludan,…Continue Reading →