Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri

Holding olarak faaliyet gösteren şirketin aktifinde kayıtlı bulunan gayrimenkullerin satışında Kurumlar Vergisi ve KDV istisnasından yararlanılıp yararlanılamayacağı hk.

Tarih 01/10/2014 Sayı 84098128-125[5-2012-908]-554 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)   Sayı : 84098128-125[5-2012-908]-554                                                                        01/10/2014 Konu : Holding olarak faaliyet gösteren şirketin aktifinde kayıtlı bulunan gayrimenkullerin satışında Kurumlar Vergisi ve KDV…Continue Reading →

Bakım ve Onarım Hizmetlerinin KDV, KV ve Damga Vergisi açısından durumu hk.

Tarih 08/09/2014 Sayı 16700543-12-515-15-33 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 16700543-12-515-15-33                                                                                     08/09/2014 Konu : Bakım ve Onarım Hizmetlerinin KDV, KV ve Damga Vergisi açısından durumu İlgi : … / … /…Continue Reading →

Üçüncü şahıslar tarafından abonelere düzenlenen faturaların bayii tarafından ödenmesi ve bedelsiz olarak abonelere verilen ürünlere ilişkin belge düzeni hk.

Tarih 27/08/2014 Sayı 27575268-105[8705]-826 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)   Sayı : 27575268-105[8705]-826                                                                                   27/08/2014 Konu : Üçüncü şahıslar tarafından abonelere düzenlenen faturaların bayii tarafından ödenmesi ve bedelsiz olarak abonelere verilen ürünlere…Continue Reading →

Bekçi ve mevsimlik işçi çalıştırmanın ortak dışı işlem sayılıp sayılmayacağı ile üst birliğe üye olma şartı bulunup bulunmadığı hk.

Tarih 07/08/2014 Sayı 17192610-125[ÖZG-14/12]-228 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü   Sayı : 17192610-125[ÖZG-14/12]-228                                                                         07/08/2014 Konu : Bekçi ve mevsimlik işçi çalıştırmanın ortak dışı işlem sayılıp sayılmayacağı ile üst birliğe üye olma…Continue Reading →

İnternet üzerinden verilen hizmetlerin belgelendirilmesi hk.

Tarih 24/07/2014 Sayı 11395140-105[229-2012/VUK-1- . . ]–1941 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1- . . ]–1941                                                     24/07/2014 Konu : İnternet üzerinden verilen hizmetlerin belgelendirilmesi. İlgi : …/…/… tarihli özelge talep…Continue Reading →

DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin yapılmasına müteakip müeyyide uygulanmaksızın ödenecek gümrük vergisi ve katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.

Tarih 14/07/2014 Sayı 64597866-KDV-29-107 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü   Sayı : 64597866-KDV-29-107                                                                                      14/07/2014 Konu : DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin yapılmasına müteakip müeyyide uygulanmaksızın ödenecek gümrük vergisi ve…Continue Reading →

Yurt dışında elde edilen faiz gelirlerine ilişkin yapılan kesintilerin kurumlar vergisi ve geçici vergiden mahsubu hk.

Tarih 08/07/2014 Sayı 64597866-125[33-2014]-103 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)   Sayı : 64597866-125[33-2014]-103                                                                               08/07/2014 Konu : Yurt dışında elde edilen faiz gelirlerine ilişkin yapılan kesintilerin kurumlar vergisi ve geçici vergiden mahsubu…Continue Reading →

Yurt dışına yapılan bonservis ödemesi hk.

Tarih 01/07/2014 Sayı 62030549-125[30-2013/12]-1745 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-125[30-2013/12]-1745                                                                        01/07/2014 Konu : Yurt dışına yapılan bonservis ödemesinde tevkifat İlgi : …/…/… tarihli özelge talep formunuz. ………………………………………………………………………………………………………………………  …Continue Reading →

Enflasyon Düzeltmesi farkının kurum             kazancından indirilip indirilmeyeceği hakkında

20/06/2014 Sayı 64597866-VUK-mük.298-93 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü   Sayı : 64597866-VUK-mük.298-93                                                                        20/06/2014 Konu :   İlgi : …/…/… tarihli Özelge Talep Formunuz. İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ……………………….. 9/6/2006 tarihinde imzalanan…Continue Reading →

Müteahhidin kendi hisselerine düşen daireleri Üçüncü şahıslara satması durumunuda arsa sahibinin GV ve KVK açısından durumu ve müteahhidin KDV açısından durumu hk.

Tarih 09/06/2014 Sayı 84098128-125[4-2013/6]-352 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)   Sayı : 84098128-125[4-2013/6]-352                                                                             09/06/2014 Konu : Müteahhidin kendi hisselerine düşen daireleri Üçüncü şahıslara satması durumunuda arsa sahibinin GV ve KVK…Continue Reading →