Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri

KDV Kanunun 13/b maddesi kapsamında KDV’de istisna olan yurt dışındaki Firma tarafından yapılan komisyon ve primaj ödemelerinin geri iade edilen tutarın KDV’ye tabi olup olmadığı hk.

Tarih 20/12/2011 Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-2231 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Sayı : B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-2231 20/12/2011 Konu : KDV Kanunun 13/b maddesi kapsamında KDV’de istisna olan yurt dışındaki Firma tarafından yapılan komisyon ve primaj ödemelerinin geri... Devamı

İcra Müdürlüğü

Tarih 21/07/2014 Sayı 26468226-130]-65 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TRABZON VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 26468226-130]-65 21/07/2014 Konu : Trabzon 3.İcra Müdürlüğü             İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinde, Müdürlüğünüzce …. tapuya kayıtlı, 220 m² alana sahip 4. kat, 5 No.lu bağımsız... Devamı

KDV Muafiyeti

Tarih 21/07/2014 Sayı 60757842-KDV Matrahı-14 Kapsam T.C. VAN VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 60757842-KDV Matrahı-14 21/07/2014 Konu : KDV Muafiyeti             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Van Vergi Dairesi Müdürlüğüne sadece muhtasar beyanname (stopaj) yönünden bağlı bulunduğunuz, hizmet binası yapım işi... Devamı

Şirket ortağına ait arsa üzerine yüksekokul yaptırılıp üniversiteye bağışlanması halinde KV ve KDV uygulaması

Tarih 21/07/2014 Sayı 39044742-130-1915 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Sayı : 39044742-130-1915 21/07/2014 Konu : Şirket ortağına ait arsa üzerine yüksekokul yaptırılıp üniversiteye bağışlanması halinde KV ve KDV uygulaması             İlgide kayıtlı... Devamı

Muhasebecinin bağımsız denetçilik eğitimi için ödediği bedel ile müşterilerine hediye etmek üzere aldığı altın, ziynet eşyası, çiçek vb. harcamaların gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

Tarih 21/07/2014 Sayı 39044742-KDV.29-1914 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Sayı : 39044742-KDV.29-1914 21/07/2014 Konu : Muhasebecinin bağımsız denetçilik eğitimi için ödediği bedel ile müşterilerine hediye etmek üzere aldığı altın, ziynet eşyası, çiçek vb. harcamaların... Devamı

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Alınan Mobilyaların KDV İstisnası.

Tarih 21/07/2014 Sayı 96620903-130[13/d-2013/19]-77 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 96620903-130[13/d-2013/19]-77 21/07/2014 Konu : Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Alınan Mobilyaların KDV İstisnası.             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın yapmakta olduğu... Devamı

İthal edilen ve yurt içine satışı yapılan tekstil ürünlerine gümrükçe uygulanan verginin iadesi

Tarih 21/07/2014 Sayı 39044742-KDV.29-1912 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Sayı : 39044742-KDV.29-1912 21/07/2014 Konu : İthal edilen ve yurt içine satışı yapılan tekstil ürünlerine gümrükçe uygulanan verginin iadesi             İlgide kayıtlı özelge talep... Devamı

İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde KDV ve ÖTV istisnası

Tarih 21/07/2014 Sayı 39044742-KDV.14-1911 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Sayı : 39044742-KDV.14-1911 21/07/2014 Konu : İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde KDV ve ÖTV istisnası İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ….Liman Tesisleri bünyesinde açılacak... Devamı

Maddi zararları güvence altına almak adına tahsil edilen depozito bedellerinin KDV\’ye tabi olup olmadığı.

Tarih21/07/2014Sayı39044742-KDV.1-1907Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü) Sayı : 39044742-KDV.1-1907 21/07/2014 Konu : Maddi zararları güvence altına almak adına tahsil edilen depozito bedellerinin KDV’ye tabi olup olmadığı.             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda,... Devamı

İndirimli orana tabi malların ihraç kayıtlı teslimi

Tarih 21/07/2014 Sayı 39044742-KDV.29-1905 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü) Sayı : 39044742-KDV.29-1905 21/07/2014 Konu : İndirimli orana tabi malların ihraç kayıtlı teslimi             İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Firmanızca şekerleme ürünlerinin... Devamı