Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri

KDV Kanunun 13/b maddesi kapsamında KDV’de istisna olan yurt dışındaki Firma tarafından yapılan komisyon ve primaj ödemelerinin geri iade edilen tutarın KDV’ye tabi olup olmadığı hk.

Tarih 20/12/2011 Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-2231 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Sayı : B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-2231 20/12/2011 Konu : KDV Kanunun 13/b maddesi kapsamında KDV’de istisna olan yurt dışındaki Firma tarafından yapılan komisyon…Continue Reading →

İcra Müdürlüğü

Tarih 21/07/2014 Sayı 26468226-130[ÖZG-16-2014]]-65 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TRABZON VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 26468226-130[ÖZG-16-2014]]-65 21/07/2014 Konu : Trabzon 3.İcra Müdürlüğü             İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinde, Müdürlüğünüzce …. tapuya kayıtlı, 220 m²…Continue Reading →

KDV Muafiyeti

Tarih 21/07/2014 Sayı 60757842-KDV Matrahı-14 Kapsam T.C. VAN VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 60757842-KDV Matrahı-14 21/07/2014 Konu : KDV Muafiyeti             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Van Vergi Dairesi Müdürlüğüne sadece muhtasar beyanname (stopaj) yönünden bağlı bulunduğunuz, hizmet…Continue Reading →

Şirket ortağına ait arsa üzerine yüksekokul yaptırılıp üniversiteye bağışlanması halinde KV ve KDV uygulaması

Tarih 21/07/2014 Sayı 39044742-130-1915 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Sayı : 39044742-130-1915 21/07/2014 Konu : Şirket ortağına ait arsa üzerine yüksekokul yaptırılıp üniversiteye bağışlanması halinde KV ve KDV uygulaması…Continue Reading →

Muhasebecinin bağımsız denetçilik eğitimi için ödediği bedel ile müşterilerine hediye etmek üzere aldığı altın, ziynet eşyası, çiçek vb. harcamaların gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

Tarih 21/07/2014 Sayı 39044742-KDV.29-1914 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Sayı : 39044742-KDV.29-1914 21/07/2014 Konu : Muhasebecinin bağımsız denetçilik eğitimi için ödediği bedel ile müşterilerine hediye etmek üzere aldığı altın,…Continue Reading →

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Alınan Mobilyaların KDV İstisnası.

Tarih 21/07/2014 Sayı 96620903-130[13/d-2013/19]-77 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 96620903-130[13/d-2013/19]-77 21/07/2014 Konu : Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Alınan Mobilyaların KDV İstisnası.             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın yapmakta olduğu…Continue Reading →

İthal edilen ve yurt içine satışı yapılan tekstil ürünlerine gümrükçe uygulanan verginin iadesi

Tarih 21/07/2014 Sayı 39044742-KDV.29-1912 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Sayı : 39044742-KDV.29-1912 21/07/2014 Konu : İthal edilen ve yurt içine satışı yapılan tekstil ürünlerine gümrükçe uygulanan verginin iadesi            …Continue Reading →

İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde KDV ve ÖTV istisnası

Tarih 21/07/2014 Sayı 39044742-KDV.14-1911 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Sayı : 39044742-KDV.14-1911 21/07/2014 Konu : İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde KDV ve ÖTV istisnası İlgide kayıtlı özelge talep…Continue Reading →

Maddi zararları güvence altına almak adına tahsil edilen depozito bedellerinin KDV\’ye tabi olup olmadığı.

Tarih21/07/2014Sayı39044742-KDV.1-1907Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü) Sayı : 39044742-KDV.1-1907 21/07/2014 Konu : Maddi zararları güvence altına almak adına tahsil edilen depozito bedellerinin KDV’ye tabi olup olmadığı.             İlgide kayıtlı özelge…Continue Reading →

İndirimli orana tabi malların ihraç kayıtlı teslimi

Tarih 21/07/2014 Sayı 39044742-KDV.29-1905 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü) Sayı : 39044742-KDV.29-1905 21/07/2014 Konu : İndirimli orana tabi malların ihraç kayıtlı teslimi             İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Firmanızca…Continue Reading →