Harçlar Kanunu Özelgeleri

Yargı Harçları

1 SAYILI TARİFE (*)(Değişik: 04/05/1994 – 3986/12 md.) Yargı harçları: Kanunla getirilen miktar Uygulanan Miktar A) (Değişik: 21/01/1982 – 2588/14 md.) Mahkeme Harçları:             Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde(*5*)(*6*) I – Başvurma harcı:Dilekçe veya tutanakla... Devamı

Sürücü kursu faaliyetinde bulunan şirketin adres değişikliği yapması durumunda, adres değişikliğinden dolayı ruhsat harcı ödeyip ödemeyeceği hk.

Tarih 15/12/2014 Sayı 85373914-140-112 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 85373914-140-112 05/12/2014 Konu : İşyeri adres değişikliğinde Ruhsat Harcı İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden sürücü kursu faaliyetinizin bulunduğu, bu faaliyetinize ilişkin her yıl ruhsat harcını... Devamı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu borçlusu adına kayıtlı arsa niteliğindeki taşınmazın mükellefe ihale edilmesi nedeniyle tapuda yapılacak tescil işleminde tapu harcı aranılıp aranılmayacağı hk.

Tarih 04/12/2014 Sayı 66813766-140-659 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 66813766-140-659 04/12/2014 Konu : Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan açık artırma yoluyla alınan gayrimenkulün tapuda yapılacak devir işleminde alım-satım harcının aranılıp aranılmayacağı... Devamı

Taşınmaz hatalı olarak yapılan satışı işleminin Mahkeme kararına istinaden iptal edilmesi ile eski sahibi adına yeniden yapılacak tescil işleminden şekilde harç aranılacağı hk.

Tarih 05/11/2014 Sayı 37009108-140[57-2014/2601]-121 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 37009108-140[57-2014/2601]-121 05/11/2014 Konu : Mahkeme Kararı’na istinadentapuda yapılacak tescil işleminden hangi oranda harç alınacağı hk.   İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun... Devamı

Üst hakkı bedelinde artış olması durumunda tapu harcı hk.

Tarih 14/10/2014 Sayı 76464994-140[2012/113]-231 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü Sayı : 76464994-140[2012/113]-231 14/10/2014 Konu : Tapu harcı   İlgide kayıtlı dilekçeniz ve özelge talep formunuz ile eklerinin incelenmesinden, 49 yıl süreli olarak … Turizm ve Tic. A.Ş. adına kurulan... Devamı

Lise diplomalarından harç tahsil edilip edilmeyeceği hk.

Tarih 26/09/2014 Sayı 50426076-140[123-2014/20-352]-149 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 50426076-140[123-2014/20-352]-149 26/09/2014 Konu : Diploma harcının Harçlar Kanununa göre istisna olup olmadığı hk.   İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Ortaöğretim Kurumları... Devamı

Tapu Kaydının Beyan Hanesinde “6306 Sayılı Kanun Gereğince Riskli Yapıdır” Beyanı Bulunan Taşınmazların Tevhidinde Tapu Harcı hk.

Tarih 08/09/2014 Sayı 66813766-140-513 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 66813766-140-513 08/09/2014 Konu : Tapu Kaydının Beyan Hanesinde “6306 Sayılı Kanun Gereğince Riskli Yapıdır” Beyanı Bulunan Taşınmazların Tevhidinde Tapu Harcı.   İlgide... Devamı

Bakanlar Kurulunca vergi maufiyeti tanınan vakfa gayrimenkul bağışlanmasında, gayrimenkulün sadece kuru mülkiyetinin bağışlanması halinde tapu harcı ödenip ödenmeyeceği hk.

Tarih 04/09/2014 Sayı 57062627-Harçlar Kanunu-492-24 Kapsam T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 57062627-Harçlar Kanunu-492-24 04/09/2014 Konu : Harçlar Kanunu   İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Vakfınıza 20.12.1977 tarih ve 7/14433 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanındığı belirtilerek, Vakfınıza gayrimenkul... Devamı

Feragatnamelerde damga vergisi ve noter harcı hk.

Tarih 03/09/2014 Sayı 37009108-155.01.02[1. Md/2013-4013]-99 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü Sayı : 37009108-155.01.02[1. Md/2013-4013]-99 03/09/2014 Konu : Feragatnamelerde damga vergisi ve noter harcı             İlgide kayıtlı özelge başvurunuzda, … hissedarlarının ön alım... Devamı

Şirket merkez adresinin, şirket şube adresine nakledilmesi işlemi ile daha önce ticaret siciline tescil edilmiş şirket yetkililerinin şirket nakli nedeniyle yeni adreste bulunan ticaret siciline tescil edilmesinde tekrar harç alınıp alınmayacağı hk.

Tarih 03/09/2014 Sayı 37009108-140.01.03[ md/2013-3570-100 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 37009108-140.01.03[ md/2013-3570-100 03/09/2014 Konu : Ticaret Sicil Harcı Hk.   İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Başkanlığımıza bağlı Kulu Vergi Dairesi Müdürlüğünün 119... Devamı