Diğer Vergi Kanunları Özelgeleri

Türkiye’de yerleşik şirketlerce yurt dışında yerleşik bir bankadan kullanılan döviz cinsinden ve ortalama vadesi bir yıldan uzun olan kredilerin sözleşmelerinin yurt dışı banka tarafından 1 yıl dolmadan Bankanıza devredilmesi durumunda bu krediler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu hesaplanması gerekip gerekmediği hakkında

Tarih 25/11/2009 Sayı B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   Sayı    : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2 Konu  : KKDF   …………….. KALKINMA BANKASI A.Ş. …………….. İlgi     : …………… tarih ve …………. sayılı yazınız. İlgide kayıtlı yazınızda,... Devamı

konut ve yapı tasarrufu kredileri ile gerçek kişilere kendi ihtiyaçları için kullandırılan konut inşaat kredileri, fona kesinti yapılmayacak işlemler hakkında…

Tarih 19/11/2009 Sayı B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı     : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2 Konu   : Konut Kredileri     Sn. …………………. …………………       İlgi :  ………….. tarihli ve ………………sayılı bilgi... Devamı

Türkiye’de yerleşik gerçek kişilere bir yıldan uzun vadeli olarak ticari veya mesleki amaç dışında kullandırılacak döviz kredilerinde, kredinin kullandırıldığı tarihteki Türk Lirası karşılığı üzerinden % 10 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması ve kredinin kullandırıldığı tarihi takip eden ayın 15 inci günü akşamına kadar bu kesintilerin beyan edilerek ödenmesi gerektiği hakkında…

Tarih 26/10/2009 Sayı B.07.1.GİB.0.02.68./6802-2 Kapsam  T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı                                                         Sayı   : B.07.1.GİB.0.02.68./6802-2 Konu :   ………………………. BANKASI A.Ş.... Devamı

İhracatı yapılan firmaların borçlarına karşılığı alınan çeklerin, ithali yapılan firmalara olan borçların karşılı olarak

\\ Tarih 23/10/2009 Sayı B.07.1.GİB.0.06.68-165.03 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı    : B.07.1.GİB.0.06.68-165.03 Konu  :  K.K.D.F.     ………………. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA   İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan ……………. ait özelge talep formunda, şirketlerinin bağlı olduğu grup şirketleriyle... Devamı

donuk alacak durumuna düşmüş krediler nedeniyle iptal edilen gelir tahakkukları üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmaması gerektiği hakkında….

Tarih 07/09/2009 Sayı B.07.1.GİB.0.02.68./6802-2 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı                                                         SAYI  : B.07.1.GİB.0.02.68./6802-2 KONU: K.K.D.F.     …………………. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (………….. Grup... Devamı

önceden peşin olarak gerçekleştirilen ithalatlar için sonradan yapılan fark ödemeleri üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda…

Tarih 03/09/2009 Sayı B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   SAYI  : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7 KONU: K.K.D.F.     ………………. FABRİKALARI T.A.Ş. …………………   İlgi     : ………. tarih ve ……….sayılı dilekçeniz.   İlgide kayıtlı... Devamı

yapılan ithalat üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda….

Tarih 28/08/2009 Sayı B.07.1.GİB.0.02.68/6802- Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   SAYI   : B.07.1.GİB.0.02.68/6802- KONU : KKDF ………………SAN. VE TİC. A.Ş. ……………………………. İlgi      : ………… tarihli dilekçeniz. İlgide kayıtlı dilekçenizde, yurt dışından... Devamı

Şirketin yurt dışından kullandığı TL kredisi sebebiyle, sözleşme gereğince vade sonunda tahakkuk edecek faiz tutarı üzerinden tahakkuk tarihi itibariyle % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerektiği hakkında…

Tarih 29/07/2009 Sayı B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2/ Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   Sayı     : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2/ Konu   : KKDF   ………………… SAN. VE TİC. A.Ş. ……………………………   İlgi    : ………….. tarih ve ………. sayılı... Devamı

Gerçek kişilere menkul kıymet alım satımı amacıyla kullandırılan krediler hk.

Tarih 23/07/2009 Sayı B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı     : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7 Konu   :   ……….   İlgide kayıtlı yazınızda, gerçek kişilere menkul kıymet alımı amacıyla kredi kullandırılması sırasında menkul kıymet alımının ticari amaçla kullanılmasına ilişkin tespitin ne şekilde yapılacağı... Devamı

standart dışı külçe altın ithalatının kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulup tutulmayacağı hk.

Tarih 19/06/2009 Sayı B.07.1.GİB.0.02.68/6800-7 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı SAYI   : B.07.1.GİB.0.02.68/6800-7 KONU : KKDF   …………….. …………….. ……….     İlgi    : …………. tarihli dilekçeniz. İlgide kayıtlı dilekçenizde, İstanbul Altın Borsası üyesi olan Firmanızın... Devamı