Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri

Hakedişlerin nakit ya da havale şeklinde ödenmesine ilişkin kağıtların damga vergisi hk.

Tarih 30/04/2012 Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.02-155[8-2011/1885]-512 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)     Sayı :B.07.1.GİB.4.06.17.02-155[8-2011/1885]-512                                                       30/04/2012 Konu : Hakedişlerin nakit ya da havale... Devamı

Arsa Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığında İnşaat ve Hasılat Paylaşımı Sözleşmesinde damga vergisi ve harcın matrahı hk.

Tarih 27/04/2012 Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-1478 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü Sayı   : B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-1478                                                              27/04/2012 Konu : Arsa Satış Vaadi ve Arsa Payı... Devamı

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında Transit Beyannamelerin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

Tarih 27/04/2012 Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-1479 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup üdürlüğü   Sayı   :B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-1479                                                               27/04/2012 Konu : 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu... Devamı

Muhasebe Müdürlükleri tarafından yapı denetim hizmet bedellerinin ödenmesi sırasında Damga Vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.

Tarih 26/04/2012 Sayı B.07.1.GİB.4.61.15.01-155-69 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TRABZON VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)       Sayı   :B.07.1.GİB.4.61.15.01-155-69                                                      26/04/2012 Konu : Muhasebe Müdürlükleri tarafından yapı denetim hizmet bedelerinin... Devamı

Kamu tüzel kişiliğini haiz bulunan şirket tarafından alınan ihale kararının damga vergisi hk.

Tarih 26/04/2012 Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-765-498 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü     Sayı :B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-765-498                                                                 26/04/2012 Konu : Kamu tüzel kişiliğini... Devamı

Birden fazla müteselsil kefil bulunan sözleşmenin damga vergisinin kefil sayısına göre alınıp alınmayacağı hk.

Tarih 26/04/2012 Sayı B.07.1.GİB.4.07.16.02-DH-2011-92-262 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)       Sayı   :B.07.1.GİB.4.07.16.02-DH-2011-92-262                                                         26/04/2012 Konu : Birden fazla müteselsil kefil bulunan... Devamı

Başka il ve ilçelerde bulunan banka şubelerine ait damga vergisi beyannamelerinin genel merkez tarafından verilip verilemeyeceği hk.

Tarih 25/04/2012 Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.02-DAMGA- 22-109 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü       Sayı   :B.07.1.GİB.4.99.16.02-DAMGA- 22-109                                                                 25/04/2012 Konu : Başka il ve... Devamı

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin damga vergisi ile noter harcının matrahı hk.

Tarih 24/04/2012 Sayı B.07.1.GİB.0.06.62-010-10 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI     Sayı : B.07.1.GİB.0.06.62-010-10                                                                                     24/04/2012 Konu : Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin damga vergisi ile noter harcının matrahı... Devamı

İzale-i şuyu yoluyla yapılan satışa ilişkin ihale kararının, toplam ihale bedeli üzerinden mi, hisseye isabet eden kısım düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden mi damga vergisine tabi olacağı hk.

Tarih 20/04/2012 Sayı B.07.1.GİB.4.20.15.01-8-MUK-2011-569-319 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ       Sayı   :B.07.1.GİB.4.20.15.01-8-MUK-2011-569-319                                                   20/04/2012 Konu : İzale-i şuyu yoluyla yapılan satışa ilişkin... Devamı

Düzenleme Seklinde Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Ek Olarak Yapılan Devir, Temlik, İbra ve Tadil Sözleşmesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

Tarih 19/04/2012 Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-1413 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü Sayı   : B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-1413                                                          19/04/2012 Konu : Düzenleme Seklinde Kat Karşılığı İnşaat... Devamı