Tebliğ

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 376 NCI MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

15 Eylül 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30536 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 376 NCI MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin…Continue Reading →

GÜNCEL KDV ORANLARI

GÜNCEL KDV ORANLARI 01/12/2013 tarih ve 2013/5595 Sayılı BKK için tıklayınız.   (2007/13033 SAYILI KDV ORANLARINA İLİŞKİN GENEL KARARNAME İLE BU KARARNAMEDE 2008/13234, 2008/13426, 2008/13902, 2008/14092, 2009/14802, 2009/14812, 2011/1673, 2011/2466, 2011/2604, 2012/2697,2012/2931,2012/3594,2012/4116, 2013/4345, 2013/5595, 2015/7205 SAYILI KARARNAMELER İLE YAPILAN EK…Continue Reading →

8 SERİ NO’LU TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete Sayısı 29286 Resmi Gazete Tarihi 05/03/2015 Kapsam   1- Giriş 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin 6 numaralı bendinde yer alan yetki uyarınca Bakanlığımızca uygulamaya konulan (1) Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü…Continue Reading →

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 89

Resmi Gazete Tarihi: 19.01.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28178 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 89 Bu Tebliğin konusunu, türev ürünlere ilişkin işlemler ile diğer bazı sermaye piyasası işlemlerinin banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar oluşturmaktadır. A-…Continue Reading →