Kanun

PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

29 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29251 KANUN PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 6585                                                                                  Kabul Tarihi: 14/1/2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; perakende işletmelerin açılış ve... Devamı

SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

14 Nisan 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27905 KANUN SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN              Kanun No. 6222                                                                                                    Kabul Tarihi: 31/3/2011 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve... Devamı

VERGİ BARIŞI KANUNU

  Kanun Numarası             : 4811 Kabul Tarihi                    : 25/2/2003 Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih : 27/2/2003  Sayı : 25033 Yayımlandığı Düstur       : Tertip : 5   Cilt : 42       Kapsam Madde 1 – 1. Bu Kanun hükümleri; a) 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harçlar, fon payı ve bunlara bağlı vergi... Devamı

ZORUNLU İLKÖĞRENİM ÇAĞI DIŞINDA KALMIŞ OKUMA-YAZMA BİLMEYEN VATANDAŞLARIN, OKUR – YAZAR DURUMA GETİRİLMESİ VEYA BUNLARA İLKOKUL DÜZEYİNDE EĞİTİM – ÖĞRETİM YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

  Kanun Numarası                  : 2841 Kabul Tarihi                         : 16/6/1983 Yayımlandığı R.Gazete         : Tarih : 18/6/1983   Sayı : 18081 Yayımlandığı Düstur             : Tertip : 5   Cilt : 22   Sayfa : 400   BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar   Amaç: Madde 1 – Bu Kanunun amacı; zorunlu ilköğrenim çağı dışında kalmış okuma... Devamı

ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN

  Kanun Numarası                : 7472 Kabul Tarihi                       : 6/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete     : Tarih : 13/5/1960   Sayı : 10504 Yayımlandığı Düstur          : Tertip : 3   Cilt : 41   Sayfa : 1101     Bu Kanun ile ilgili tüzük için,”Tüzükler Külliyatı”nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine... Devamı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

  Kanun Numarası            : 6964 Kabul Tarihi                   : 15/5/1957 Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 23/5/1957  Sayı : 9614 Yayımlandığı Düstur      : Tertip : 3   Cilt : 38   Sayfa : 1226   * * * Bu Kanun ile ilgili tüzük için, “Tüzükler Külliyatı” nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. * * * Odaların kuruluş amacı ve... Devamı

ZEYTİNCİLİĞİN ISLÂHI VE YABANİLERiNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDAKİ 3573 SAYILI KANUNUN SAKIZ VE NEVİLERİYLE HARNUPLUKLARA DA TEŞMİLİNE DAİR KANUN

  Kanun Numarası                 : 6777 Kabul Tarihi                        : 9/7/1956 Yayımlandığı R. Gazete       : Tarih : 14/7/1956   Sayı : 9358 Yayımlandığı Düstur            : Tertip : 3   Cilt : 37   Sayfa : 1876   Madde 1 – Antep fıstığı ve harnupluk tesisi için sakız (Pistacia) nevileri olan menengiç (Pistacia Terebinthus L.), buttun (Pistacia... Devamı

ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN

  Kanun Numarası             : 3573 Kabul Tarihi                    : 26/1/1939 Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih : 7/2/1939   Sayı : 4126 Yayımlandığı Düstur       : Tertip : 3   Cilt : 20   Sayfa : 174   Madde 1 – Alelümum aşılı zeytinlerin bakım, tımar ve toplanma ve sıklarının kökletme ve yeniden fidan dikme suretile meydana getirilecek zeytinliklerin tesis ve... Devamı

ZABİTAN VE ASKERİ MEMURLARIN MAAŞATI HAKKINDA KANUN

  Kanun Numarası                  : 1453 Kabul Tarihi                         : 18/5/1929 Yayımlandığı R. Gazete     : Tarih : 30/6/1929   Sayı : 1229 Yayımlandığı Düstur           : Tertip : 3   Cilt : 10   Sayfa : 634   Madde 1 – (Mülga: 27/7/1967 – 926/208 md.)              Madde 2 – Milli Müdafaanın kara, deniz ve hava kısımlariyle... Devamı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN

  Kanun Numarası                 : 3843 Kabul Tarihi                        : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete        : Tarih : 27/11/1992   Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur            : Tertip : 5   Cilt : 32   Amaç Madde 1 – Bu Kanunun amacı, Yükseköğretim kurumlarında yapılacak ikili öğretimde ikinci öğretimle ilgili hususları... Devamı