Yargıtay Kararları

ANLAŞMALI BOŞANMA 1 YILINI DOLDURMASA DA RET EDİLMEYİP DİĞER SEBEPLERE BAKILMASI

Uygulamada 1 yıl dolmadan açılan anlaşmalı boşanma davaları aile mahkemeleri hakimi tarafından usülden reddedilmektedir. Bu tür verilmiş kararlar Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre hatalı bir uygulama olacaktır. Nitekim Yargıtay 2. Hukuk Dairesi önüne gelen bir dosyada Aile Mahkemesi Hakiminin böyle bir durumda davayı usülden reddetmek yerine eşler arasındaki uyuşmazlığın diğer boşanma nedenlerine dayanıp... Devamı

İŞTEN İSTİFA EDECEĞİNİZDE DİKKAT ETMENİZ GEREKEN HUSUSLAR

………………..İŞÇİNİN İŞTEN İSTİFA EDECEĞİNDE DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR…………………………….. İş Hukukunda istifa konusu çok önemli bir yer tutmaktadır. Uygulamada ise işçi kesimi bu konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmayıp her işi bırakmayı istifa olarak değerlendirmektedir. Halbuki gerçekte durum çok farklıdır.... Devamı

TRAFİK İDARİ PARA CEZA TUTANAĞI İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

Trafik para cezalarına itirazlarımızı sulh ceza mahkemesi’ne yapılmaktadır.( Sulh ceza Mahkemesi Adı değişerek Sulh ceza Hakimliği olmuştur) Yetkili sulh ceza mahkemesi,ceza tutanağını düzenleyen birim,in(yani görevlinin)bağlı olduğu yer sulh ceza mahkemesidir. Trafik para cezası Kabahatler Kanunu kapsamındadır ve bu nedenle Kanun’un 27.m.sine göre 15 gün içinde itiraz edilmelidir. Süresinde itiraz... Devamı

BOŞANMA, KATKI PAYI ALACAĞI, TANIMA VE TENFİZ, BOŞANMA TARİHİ

YARGITAY 8. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/17758 KARAR: 2014/2032 Davacı vekili, dava dilekçesinde; vekil edeni ile davalı evli iken davalının yurt dışına çalışmak için gittiğini, vekil edeninde bu sırada halı dokuma ve örgü işlerinden kazanç elde ettiğini, davalının gitmesinden beş yıl sonra vekil edenin de yurt dışına gittiğini ve orada da çalıştığını, davalı iki yıl yurt dışında çalıştıktan sonra... Devamı

CEBRİ İCRA İLE SATILAN TAŞINMAZDA OTURAN KİRACI, KİRACILIĞIN TESPİTİ

YARGITAY 6. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/8913 KARAR: 2014/1965 Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı kiracılık sıfatının tespiti davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava, kiracılığın tesbiti istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davalı vekili... Devamı

KİRA BORCUNDAN MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU, TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE

YARGITAY 6. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/16926 KARAR: 2014/1336 Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava, temerrüt nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece istemin reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz... Devamı

HAKSIZ TUTUKLAMA,BERAAT,TAZMİNAT

———————————–HAKSIZ TUTUKLAMA TAZMİNATI—————————————————— 3 ay içerisinde tazminat talebinin yapılması gerekiyor. 1-) HAKSIZ TUTUKLAMA TAZMİNATININ YASAL DAYANAĞI NEDİR ? Tazminatın yasal dayanağını 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 141-144... Devamı

2015 YILI KABAHATLER KANUNU İDARİ PARA CEZA TABLOSU

5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU ÇERÇEVESİNDE ÇEŞİTLİ KABAHATLERE İLİŞKİN 2015 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI SIRA NO KABAHATLER KANUNU MADDE NUMARASI KABAHATİN 2014 YILINDA UYGULANAN MİKTAR 2015 YILI İÇİN UYGULANACAK MİKTAR(*) ADI İŞLENME ŞEKLİ 1-Madde 32 EMRE AYKIRI DAVRANIŞ Genel 208 TL 2-Madde 33 DİLENCİLİK Genel 100TL 3-Madde 34 KUMAR Genel 208TL 4-Madde 35 SARHOŞLUK Genel 100TL 5-Madde 36... Devamı

HAKSIZ ŞİKAYET NEDENİ İLE MANEVİ TAZMİNAT,HIRSIZLIK İFTİRASI ATMAK

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO. 2010/4-364 KARAR NO. 2010/374 KARAR TARİHİ. 7.7.2010 > HAKSIZ ŞİKAYET NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT —ASILSIZ İSNATLARDA BULUNMA ÖZET : Dava, haksız şikayet nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Hırsızlık suçu yüz kızartıcı suçlardan olup, toplum tarafından nefretle kınanan “şüyuu vukuundan beter” yani “bir şeyle ilgili söylenti çıkmasının o şeyin... Devamı

BABALIK DAVASI, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

T.C YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ ESAS NO:2009/11852 KARAR NO:2009/16129 KARAR TARİHİ: : 28.09.2009 ÖZET : Türk Medeni Kanunu ‘nda babalık davası ile birlikte manevi tazminat istenebileceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığından,babalık davasıyla birlikte açılan manevi tazminat davası, ancak Borçlar Kanunu madde 49’da yer alan genel hükümlere dayanabilir.Bu sebeple,babalık davası ile birlikte açılmış olan... Devamı