Günün İçtihadı

FACEBOOK YOLUYLA TEHDİT, ABD İLE İSTİNABE YAPMADAN TAKİPSİZLİK VERİLEMEYECEĞİ

YARGITAY 4. Ceza Dairesi Esas No: 2018/819 Karar No: 2018/4172 Tehdit suçundan şüpheli M… hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 23/03/2017 tarihli ve 2017/45695 soruşturma, 2017/24872 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik itirazın reddine ilişkin mercii Ankara…Continue Reading →

CHARGEBACK KURALI, KREDİ KARTIYLA ALINAN ÜRÜNÜN TESLİM EDİLMEMESİNDEN BANKANIN SORUMLULUĞU

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi 2016/1953 E. 2017/2895 K. Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. – K A…Continue Reading →

İCRA İHALESİNDEN ALINAN ARACIN ÇENÇ ÇIKMASI, İCRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULUĞU

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi  2017/452 E.  2017/2256 K. Davacı tarafından, davalı ve diğerleri aleyhine 29/05/2014 gününde verilen dilekçe ile haksız eylem nedeniyle maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davalılardan yönünden davanın husumet nedeniyle reddine, davalılardanyönünden davanın kabulüne dair…Continue Reading →

ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİNİN KALDIRILMASI / YENİDEN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KARARLAR

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi  2017/270 E.  2017/1704 K. MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Kişisel İlişkinin Kaldırılması Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı anne tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği…Continue Reading →

KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇUNDA ŞİKAYETİN İCRA MAHKEMESİNE YAPILMASI GEREKTİĞİ

YARGITAY 19. Ceza Dairesi Esas No : 2017/1189 Karar No : 2017/2913 Karşılıksız çek düzenleme suçundan şüpheli İ… hakkında yürütülen soruşturma evresi sonucunda; Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca verilen 27/09/2016 tarihli, 2016/65374 soruşturma ve 2016/38978 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik…Continue Reading →

TRAFİK KAZASINDA BELEDİYEYE YOL KURUSU VERİLMESİ, ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2016/16059 KARAR NO : 2016/12149 Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı görevsizlik nedeniyle davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi,…Continue Reading →

TRAFİK KAZASINDA FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ, DAVA TARİHİ, TEMERRÜT TARİHİ AYRIMI

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi 2014/14908 E. 2016/11820 K. MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K…Continue Reading →

BOZMADAN SONRA ISLAH YAPILAMAZ KURALININ İSTİSNASI, KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA DAVASI

YARGITAY 5. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2017/5161 KARAR NO : 2017/9019 Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca BOZULMASI hakkında 18. Hukuk…Continue Reading →

İNFAZ EDİLMİŞ HÜKÜMLER HAKKINDA UYARLAMA YARGILAMASI YAPILABİLECEĞİ

YARGITAY 14. Ceza Dairesi Esas No : 2016/946 Karar No : 2016/2097 Tebliğname No : KYB – 2015/398620 Hırsızlık ve hürriyeti tahdit suçlarından sanık H…’nin 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 491/ilk, 179/2-son ve 59 (iki kez) maddeleri uyarınca 2 sene…Continue Reading →