Anayasa Mahkemesi Kararları

KEMAL KILIÇDAROĞLU BAŞVURUSU (3)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR KEMAL KILIÇDAROĞLU BAŞVURUSU (3) (Başvuru Numarası: 2015/1220) KararTarihi: 18/7/2018 R.G. Tarih ve Sayı: 2/8/2018-30497 Başvuru Numarası Karar Tarihi Başkan Üyeler Raportör Başvurucu Vekili : 2015/1220 : 18/7/2018 İKİNCİ BÖLÜM KARAR Engin YILDIRIM Osman Alifeyyaz PAKSÜT Recep KÖMÜRCÜ M. Emin KUZ Rıdvan GÜLEÇ Yunus HEPER Kemal KILIÇDAROĞLU Av. Halil... Devamı

MUSTAFA NİHAT BEHRAMOĞLU VE GÜNEŞ BASIM YAYIM ORGANİZASYON VE TİCARET L TD. ŞTİ. BAŞVURUSU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR MUSTAFA NİHAT BEHRAMOĞLU VE GÜNEŞ BASIM YAYIM ORGANİZASYON VE TİCARET L TD. ŞTİ. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/11961) Karar Tarihi: 11/6/2018 Başvuru Numarası Karar Tarihi : 2015/11961 : 11/6/2018 Başkan Üyeler Raportör Başvurucular Vekilleri BİRİNCİ BÖLÜM KARAR : Burhan ÜSTÜN : Hicabi DURSUN Hasan Tahsin GÖKCAN Kadir ÖZKA YA Yusuf Şevki... Devamı

Başvurucu, hakkında açılan ceza davasında lehine olan delillerin toplanması taleplerinin reddedildiğini, yasak delillere dayanıldığını ve savunma haklarının kısıtlandığından adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini iddia etmiştir.

          TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2014/1440   Karar Tarihi: 26/2/2015 R.G. Tarih-Sayı: 14/3/2015-2929 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR   Başkan y.  :  Burhan ÜSTÜN Üyeler  :  Nuri NECİPOĞLU  Hicabi DURSUN  Erdal TERCAN  Hasan Tahsin GÖKCAN Raportör  :  Yunus HEPER Başvurucu  :  Sebahat TUNCEL Vekili  :  Av. Ercan... Devamı

Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozma yoluna gidilmediğinin bildirilmesi üzerine, itiraz konusu kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptalleri için başvurmuştur.

Gerekçe Kısmını Gizle ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı  :  2014/47 Karar Sayısı  :  2014/123 Karar Günü  :  3.7.2014 R.G. Tarih-Sayı  :  13.3.2015-29294                                                                                               İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Konya 5. Asliye Ceza... Devamı

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun; 1- 271. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan ” Merciin, itiraz üzerine verdiği kararları kesindir;.” ibaresinin, 2- 309. maddesinin (5) numaralı fıkrasının, Anayasa’nın 2., 10., 11., 13., 36. ve 138. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine karar verilmesi istemidir.

Gerekçe Kısmını Gizle ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı  :  2014/142 Karar Sayısı  :  2014/182 Karar Günü  :  4.12.2014 R.G. Tarih-Sayı  :  13.3.2015-29294                                                                         İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Çankırı 1. Asliye Ceza  Mahkemesi                İTİRAZIN KONUSU :... Devamı

6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un bazı maddelerinin iptalinin istemi hk.

Gerekçe Kısmını Gizle ANAYASA MAHKEMESİ KARARI     Esas Sayısı  :  2013/95 Karar Sayısı  :  2014/176 Karar Günü  :  13.11.2014 R.G. Tarih-Sayı  :  13.3.2015-29294   İPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Engin ALTAY ve Muharrem İNCE ile birlikte 126 milletvekili İTİRAZ YOLUNA BAŞVURANLAR :   1- Gaziantep 3. Asliye Hukuk Mahkemesi (E.2013/79) 2- Büyükçekmece 2. Asliye Hukuk... Devamı

6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’nun bazı maddelerinin iptalinin istemi hk.

Gerekçe Kısmını Gizle ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı  :  2013/84 Karar Sayısı  :  2014/183 Karar Günü  :  4.12.2014 R.G. Tarih-Sayı  :  13.3.2015-29294                        İPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri M. Akif HAMZAÇEBİ, Engin ALTAY ile birlikte 126 milletvekili                          İPTAL DAVASININ KONUSU : 9.5.2013... Devamı

Başvurucu, üyesi olduğu sendikanın tüm Türkiye’de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılarak görevine gelmediğini, ancak mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verildiğini, sendikal faaliyetlere katılması nedeniyle ceza verilmesinin Anayasa’nın 10., 36., 40. ve 90. maddeleri ile toplantı ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin anayasal haklarını ihlal ettiğini ileri sürmüş, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur.

        TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR   Başvuru Numarası: 2013/9662 Karar Tarihi: 6/1/2015     BİRİNCİ BÖLÜM KARAR   Başkan  :  Serruh KALELİ Üyeler  :  Burhan ÜSTÜN  Hicabi DURSUN  Erdal TERCAN  Zühtü ARSLAN Raportör  :  Yunus HEPER Başvurucu  :  Lale GEÇER Vekili  :  Av. Mustafa ERDOĞDU  Av. Havva AKDOĞAN BAŞVURUNUN... Devamı

Başvurucu, üyesi olduğu sendikanın tüm Türkiye’de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılarak görevine gelmediğini, ancak mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verildiğini, sendikal faaliyetlere katılması nedeniyle ceza verilmesinin Anayasa’nın 10., 36., 40. ve 90. maddeleri ile toplantı ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin anayasal haklarını ihlal ettiğini ileri sürmüş, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur.

        TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR   Başvuru Numarası: 2013/8746 Karar Tarihi: 6/1/2015     BİRİNCİ BÖLÜM KARAR   Başkan  :  Serruh KALELİ Üyeler  :  Burhan ÜSTÜN  Hicabi DURSUN  Erdal TERCAN  Zühtü ARSLAN Raportör  :  Yunus HEPER Başvurucu  :  Yüksel POLAT Vekili  :  Av. Mustafa ERDOĞDU  Av. Havva AKDOĞAN BAŞVURUNUN... Devamı

Başvurucu, üyesi olduğu sendikanın tüm Türkiye’de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılarak görevine gelmediğini, ancak mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verildiğini, sendikal faaliyetlere katılması nedeniyle ceza verilmesinin Anayasa’nın 10., 36., 40. ve 90. maddeleri ile toplantı ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin anayasal haklarını ihlal ettiğini ileri sürmüş, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur.

      TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR   Başvuru Numarası: 2013/8516 Karar Tarihi: 6/1/2015 R.G. Tarih-Sayı: 7/3/2015-29288     BİRİNCİ BÖLÜM KARAR   Başkan  :  Serruh KALELİ Üyeler  :  Burhan ÜSTÜN  Hicabi DURSUN  Erdal TERCAN  Zühtü ARSLAN Raportör  :  Yunus HEPER Başvurucu  :  Mehmet Çağdaş SERTTAŞ Vekili  :  Av. Mustafa... Devamı