Adil Yargılanma Hakkı

Eksikliklerin giderilmesi için ikinci kez İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2003/74 Karar Sayısı : 2003/79 Karar Günü : 11.9.2003 R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade) İLK İNCELEME KARARI Bir davaya bakmakta olan Mahkeme’nin, uygulanacak bir kanun ya da kanun hükmünde kararname kurallarını Anayasa’ya aykırı görmesi veya taraflardan birinin ileri sürdüğü Anayasa’ya aykırılık savının ciddi olduğu kanısına... Devamı

BİRLEŞTİRME KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı   : 2006/8 Karar Sayısı   : 2008/13 Karar Günü    : 3.1.2008 R.G. Tarih-Sayı :07.04.2008’de tebliğ edildi. BİRLEŞTİRME KARARI 26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86 maddesinin, 31.3.2005 günlü, 5328 sayılı Yasa’nın 4. maddesiyle değiştirilen (3) numaralı fıkrasının (a) bendi ile fıkranın sonunda yer alan “İşlenmesi halinde,... Devamı

AİHS’nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE BÖKE VE KANDEMİR – TÜRKİYE (Başvuru no. 71912/01, 26968/02 ve 36397/03) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 10 Mart 2009 İşbu karar AİHS’nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli düzeltmelere tabi olabilir. AVRUPA KONSEYİ COUNCIL OF EUROPE 1 USUL Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine açılan 71912/01, 26968/02 ve 36397/03 no’lu davaların... Devamı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin – AİHS”) 34. maddesi Hk.

İKİNCİ DAİRE BÜYÜKKOL – TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 24280/09) KARAR STRAZBURG 4 Ekim 2011 İşbu karar nihai olup şekli düzeltmelere tâbi olabilir. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTSUSUL Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan 24280/09 no’lu davanın nedeni, Hatice Büyükkol ve Berna Büyükkol (“başvuranlar”) adlı Türk vatandaşlarının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 6 Nisan 2009... Devamı

AİHS’nin 6/1 maddesinin ihlal edildiği

1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE BÜYÜKDERE VE DİĞERLERİ – TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 6162/04, 6297/04, 6304/04, 6305/04, 6149/04, 9724/04 ve 9733/04) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 8 Haziran 2010 İşbu karar AİHS’nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli düzeltmelere tabi olabilir. AVRUPA KONSEYİ CONSEIL DE L’EUROPE 2 USUL Türkiye Cumhuriyeti Devleti... Devamı

AİHS’NİN 3. MADDESİ’NİN İHLALİ HAKKINDA

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ BİYAN – TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:56363/00) NİHAİ KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRASBOURG 3 Şubat 2005 Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine açılan (56363/00) başvuru no’lu davanın nedeni Lazgin Biyan’ın (başvuran) Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na (Komisyon) 25 Haziran 1999 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 34. maddesi uyarınca yapmış... Devamı

AİHS’nin 10. maddesinin ihlal edildiği

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ DAİRE BİRDAL – TÜRKİYE (Başvuru no. 53047/99) KARAR STRAZBURG 2 Ekim 2007 Bu karar AİHS’nin 44 § 2 maddesinde belirtilen şartlarda kesinlik kazanacaktır. Ancak, şekle ilişkin değişiklik yapılabilir. USUL Dava, İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) 34. maddesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine, Akın... Devamı

İHS’nin 6. maddesinin 1. paragrafının ve 3. paragrafının c) bendinin ihlal edildiği

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE BİLGİN ve BULGA -TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:43422/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 16 Haziran 2009 İşbu karar AİHS’nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli düzeltmelere tabi olabilir. AVRUPA KONSEYİ CONSEIL DE L’EUROPE 2 USUL Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine açılan (43422/02) no’lu davanın nedeni (T.C. vatandaşı) Salih... Devamı

AİHS’nin 6/1 maddesinin ihlal edildiği

1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE BİLGET – TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 23327/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 23 Haziran 2009 İşbu karar AİHS’nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek olup, şekli bazı düzeltmelere tabi olabilir. AVRUPA KONSEYİ CONSEIL DE L’EUROPE 2 USUL T.C. vatandaşı Kemal Bilget (başvuran) tarafından Türkiye Cumhuriyeti aleyhine, 29... Devamı

AİHS’nin 6. maddesinin ihlal edildiği

AVRUPA KONSEYİ CONSEIL DE L’EUROPE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE BİLGEÇ – TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 28578/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 16 Aralık 2009 İşbu karar AİHS’nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli düzeltmelere tabi olabilir. 1USUL Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine açılan (28578/05) no’lu davanın nedeni T.C. vatandaşı (başvuran)... Devamı