Boşanma ve Nafaka Artırımı Davası…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO: 2011/2-610 KARAR NO: 2012/1

BOŞANMA ve NAFAKA ARTIRIMI DAVASI…
MAHKEMENİN YETKİSİZLİĞİ, HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE…

…Dava, Isparta’da ikame edilmiş, davalının yetkisizlik itirazı kabul edilerek bu yer mahkemesince yetkisizlik kararı verilmiş, yetkisizlik kararı Yargıtay denetiminden geçmiş ve onanmıştır. Onama kararı davacı vekiline 17.04.2008’de, davalı vekiline de 26.04.2008 tarihinde bildirilmiştir. Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi üzerine davacının karşı tarafa görevli veya yetkili mahkemede tebligat yaptırması zorunludur. Kararın kesinleşmesinden itibaren on gün içinde davacının talepte bulunup yeniden çağrı kağıdı tebliği ettirmesi gerekir. Aksi takdirde dava açılmamış sayılır. (HUMK.m.193/2-3-4)

Devamı…


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.