Boşanma, Evliliğin En Az Bir Yıl Sürmesi Kuralına Aykırılık…

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas No : 2010/15097 Karar No : 2011/15909

Boşanma, Evliliğin En Az Bir Yıl Sürmesi Kuralına Aykırılık…

Dosyadaki nüfus kaydından tarafların 20/6/2007 tarihinde evlendikleri ve davanın açıldığı 26/5/2008 tarihinde henüz bir yıllık sürenin dolmadığı anlaşılmıştır. Mahkemece tarafların gösterdikleri
delillerin toplanarak, Medeni Kanunun 166/1-2. maddesindeki şartların oluşup oluşmadığı araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yasal şartlar oluşmadan tarafların kabulüne dayanılarak boşanmaya karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.