Bilirkişi Raporuna Aykırı Karar Verilmesi…

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2012/75
KARAR NO: 2012/4735

KİRA PARASININ TESBİTİ
BİLİRKİŞİ RAPORUNA AYKIRI KARAR VERİLMESİ
KEŞİF GEREKLİLİĞİ

…Mahkemece yapılan keşif sonucu tanzim edilen bilirkişi raporunda davaya konu taşınmazın endekse göre aylık 4095 TL, emsallere nazaran ise 6.250 TL kira getirebileceği, ancak taşınmazın tüm özellikleri ve tarafların gösterdiği emsallere göre bu bedelin fahiş olduğu, 6.250 TL’nin dayanağının olmadığı gerekçesiyle, emsallere göre belirlenen m2 birim fiyatı üzerinden %10 hakkaniyet indirimi yapılmak suretiyle aylık kira bedelinin 4410 TL olarak tespitine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın