Azerbaycan’da yapılmakta olan yapım işi karşılığında yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden kesinti yapılması halinde kesilen vergilerin Türkiye\’de hesaplanan vergiden mahsup edilip edilemeyeceği hk.

Share

Bir cevap yazın