Arsa Değerlendirmesinde Emsal, Kamulaştırma Bedeli…

YARGITAY 18. Hukuk Dairesi 2012/407 E.N , 2012/1146 K.N.

ARSA DEĞERLENDİRİLMESİNDE EMSAL, KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ

Dava konusu taşınmazın değerlendirilmesine D… Mahallesi 214 ada 9 parsel sayılı kat irtifaklı taşınmazın A/6 nolu bağımsız bölümün 23.09.2005 tarihli satışı emsal alarak incelenmiştir. Kat Mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulu yapılardaki bağımsız bölüm satışlarında binanın niteliği, inşaat kalitesi, bağımsız bölümlerin iç düzeni, cephesi gibi hususlar satış fiyatının belirlenmesinde etkili olup, ortak yerlerden yararlanma oranı dahi satış fiyatında dikkate alındığından bu gibi satışlarda binanın değeri satış değerinden düşülmüş olsa bile yanılgıya sebebiyet verecek nitelikte olduğundan arsa değerlendirmesinde emsal olamaz…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın