ARACI HARİCEN ALAN DA VERGİ BORCUNDAN SORUMLUDUR (EMSAL KARAR)

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO: 2012/3-531 KARAR NO: 2012/760

…Davacı, trafikte adına kayıtlı aracını haricen davalıya sattığını, davalının aracın devrini almadığını. 3.kişilere satışı için davalıya noterden vekaletname verdiği halde aracı 3.kişilere haricen satarak devrini vermediğini, bu nedenle aracın vergi borçlarını ödemek zorunda kaldığını belirterek 5.000,00 TL vergi borcunun davalıdan tahsili isteminde bulunmuştur…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın