APARTMAN BOŞLUĞUNDA KOMŞU KAVGASI, KONUT DOKUNULMAZLIĞI

YARGITAY 4. Ceza Dairesi
Esas: 2013/26420
Karar: 2014/10243

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-Sanığın aşamalardaki savunmasında, darp ve hakarete maruz kaldığını ancak şikayetçilerin konut dokunulmazlığını ihlal etmediğini ileri sürmesi, sanığın alınan doktor raporunda darp edildiğinin tespit edilmesi, tanıklar K… ve B…’ın olayın şikayetçilerin de oturmakta oldukları apartman dairesinin önünde ve apartman boşluğunda gerçekleştiğini beyan ederek sanığı doğrulamaları ayrıca şikayetçi M…’un da alınan beyanında, sanığın konut dokunulmazlıklarını ihlal ettiğine dair herhangi bir beyanda bulunmaması, şikayetçiler M… ve F…’un ise sanığın dairelerinin içerisine girdiğini iddia etmeleri karşısında, anlatımlar arasındaki çelişkilerin giderilmesi, giderilemediği takdirde yöntemince irdelenerek hangi anlatımın hangi nedenle üstün tutulduğu açıklanıp sonucuna göre aynı apartmanda oturan şikayetçi ile sanık arasında her ikisinin de yararlanma hakkının bulunduğu eklenti niteliğindeki apartman boşluğunda gerçekleştirilen eylemler nedeniyle konut dokunulmazlığını bozma suçunun oluşmayacağı da gözetilerek sanığın hukuksal durumunun belirlenmesi ve olayın çıkış sebebi üzerinde de durularak, haksız tahrik hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması gerekirken, eksik inceleme ile hüküm kurulması,

2-5271 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 231.maddesinin 6/c fıkrasında belirtilen zarar kavramının, ölçülebilir, belirlenebilir (somut) maddi zarara ilişkin olup, manevi zararı kapsamadığı, yargılamaya konu konut dokunulmazlığını ihlal ve yaralama suçlarından dolayı, dosyaya yansıyan ve talep edilen bir zararın bulunmadığı gözetilerek, suçun işleniş biçimi, kişilik özellikleri ve geçmişi olumlu bulunarak, sanık hakkında, takdiri indirim uygulanıp, bir daha suç işlemeyeceği kanaati ile cezası da ertelenmesine karşın “zarar giderilmediği” şeklindeki kanuni olmayan gerekçeyle, anılan Kanunun 231/5. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,

Kanuna aykırı ve sanık H… müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce kısmen yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 02/04/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — 28 Kas 2014, 18:26 — Cevaplar 0 — Görüntüleme 95


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.