ALACAK DAVASI 6100 S. HMK VEKALETNAMENİN İBRAZI

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu

ESAS NO : 2011/11-864
KARAR NO: 2011/729

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)’nun; “Vekaletnamenin İbrazı” başlıklı 76.maddesinde: “(1) Avukat, açtığı veya takip ettiği dava ve işlerde, noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslını veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneğini, dava yahut takip dosyasına konulmak üzere ibraz etmek zorundadır. (2) Kamu kurum ve kuruluşlarının avukatlarına, yetkili amirleri tarafından usulüne uygun olarak düzenlenip verilmiş olan temsil belgeleri de geçerli olup, ayrıca noterce onaylanmasına gerek yoktur…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın