ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDINDAN SİLİNEMEYECEK SUÇLAR…

YARGITAY 11. Ceza Dairesi  Esas No: 2012/25085 Karar No: 2013/719

5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun gecici 2. maddesinin 2. fikrasında “Birinci fıkra gereğince işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas alınarak, Anayasanın 76 nci maddesi ve özel kanunlarda sayılan süre ve mahkumiyetler dısındaki kayıtlar için ilgilinin, Cumhuriyet başsavcılığının veya Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verilir.”…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.