7269 sayılı Kanun Kapsamındaki inşaatlar nedeniyle yapılacak hakediş ödemelerinden damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.