6111 S. KANUNDAN SONRA TRAFİK KAZASINDA SGK’NIN RÜCU HAKKI

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
Esas: 2012/10-1156
Karar: 2013/339

6111 S. KANUNDAN SONRA TRAFİK KAZASINDA SGK’NIN RÜCU HAKKI
SGK’NIN KUSURLU TARAFA VEYA SİGORTA ŞİRKETİNE YA DA GÜVENCE FONUNA RÜCU HAKKININ KAPSAMI
6111 SAYILI KANUNLA GELEN DEĞİŞİKLİK 25.02.2011 TARİHİ ÖNCESİ VE SONRASI DURUM

Taraflar arasındaki “rucuan alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; … 1.İş Mahkemesi’nce karar verilmesine yer olmadığına dair verilen 31.03.2011 gün ve 2011/10 E.-2011/129 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekilince istenilmesi üzerine, Yargıtay 10.Hukuk Dairesi’nin 13.12.2011 gün ve 2011/7536 E.-2011/17987 K.sayılı ilamı ile;

(…Davanın, yasal dayanağını teşkil eden 506 sayılı Kanunun 39.maddesinde “Kasdi veya suç sayılır hareketi ile sigortalının hastalanmasına sebep olan kimseye, bu Kanun gereğince hastalık sigortasından yapılan her türlü giderler tazmin ettirilir” hükmü öngörülmüştür. Dava konusu somut olay da; 30.04.2008 tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanan sigortalıya, Kurumca yapılan tedavi giderlerinin, kazaya sebep olan aracın sürücüsü ile sigorta şirketinden rücuan tahsili istemine ilişkindir.

http://www.kararara.com/forum/viewtopic.php?f=45&t=16592

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.