6100 Sayılı HMK’da Taleple Bağlılık İlkesi, İş Kazası…

YARGITAY 10.Hukuk Dairesi
Esas: 2010/5390
Karar: 2011/14116

6100 Sayılı HMK’da Taleple Bağlılık İlkesi
İş Kazası Sonucu Ölüm
Sigortalının Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirler
Rücuan Tazminat

Dava, iş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelirler nedeniyle uğranılan Kurum zararının rücuan tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, ilamında belirtilen gerekçe ile isteğin kabulüne karar verilmiştir. …Kabule göre de, 6100 sayılı Kanunun 26. maddesine (1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 74. maddesi) göre, hakim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlı olup, ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremeyeceği gibi; anılan Kanunun 297. maddesinin son fıkrasında (1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 388 ve 389. maddeleri) belirtildiği üzere, hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerekir…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın