6100 Sayılı HMK’da Islah, Kesilen Maluliyet Aylığı…

YARGITAY 10.Hukuk Dairesi
Esas: 2011/8537
Karar: 2011/14138

6100 Sayılı HMK’da Islah
Kesilen Maluliyet Aylığının Ödenmesi

Dava, davacının kesilen maluliyet aylığının, kesildiği tarihten itibaren yasal faiziyle ödenmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde, davanın kısmen kabulüyle, maluliyet aylığının iptali kararının iptaline, aylıkların kesildiği 01.09.2005 tarihinden dava tarihine dek hak edilen aylıkların tahsiline karar verilmiştir…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın