6100 Sayılı HMK’da İdari Yargının Görevli Olması, Yargı Yolu

YARGITAY 14. Hukuk Dairesi
ESAS NO: 2011/13439
KARAR NO: 2011/13799

…Davacı 1475 sayılı parselin tapulama tutanağında 1333 olarak yazılan doğum tarihinin 1331 olduğunun tespitini istemiştir. Mahkemece tespit tutanağındaki doğum tarihinin düzeltilmesine ilişkin hüküm dairemizin 08.11.2011 tarihli kararı ile “… Düzeltmeyi yapacak mercii tapu sicil müdürlüğüdür. Açılan davanın yargı yolu nedeniyle reddine karar verilmesi gerekir” gerekçesi ile bozulmuş, mahkemece bozmaya uyulmuş, bu kez tespit hükmü kurulmuştur…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir