6100 Sayılı HMK’da Hükmün Sonuç Kısmı, Sigortalılık Süresi

YARGITAY 10.Hukuk Dairesi
Esas: 2011/12977
Karar: 2011/14778

6100 Sayılı HMK’da Hükmün Sonuç Kısmı
Sigortalılık Süresinin Tespiti
Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma

Dava, 1479 sayılı Kanun hükümleri kapsamındaki sigortalılık sürelerinin ve yaşlılık aylığına hak kazanıldığının tespiti istemlerine ilişkindir. Mahkemece, uyulan bozma ilamı sonrasında davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir