6100 Sayılı HMK’da Görevli Mahkemenin Belirlenmesi…

YARGITAY 14. Hukuk Dairesi
ESAS NO: 2011/11185
KARAR NO: 2011/13775

…Davacı yönetim kurulu başkanı olduğu apartmanın bahçesinin bitişikte bulunan oyun salonu sahibi olan davalı tarafından izin almadan kullanıldığını belirterek elatmanın önlenmesini talep etmiştir. Davalı, taşınmaza elatmadığını ileri sürerek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hükmü davalı vekili temyiz etmiştir…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir