6100 Sayılı HMK’da Gider Avansı ve Kesin Mehil…

YARGITAY 10.Hukuk Dairesi
Esas: 2010/7391
Karar: 2011/15207

6100 Sayılı HMK’da Gider Avansı ve Kesin Mehil
Sigortalı Çalışma Sürelerinin Tespiti

Dava, davalılardan işverene ait işyerinde geçen sigortalı çalışma sürelerinin tespiti istemine ilişkindir. …Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Davaların uzaması veya uzatılmasını engellemek amacıyla, işlemin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 163. maddesiyle getirilen kesin mehil kuralı, Kanunun amacına uygun kullanılmalı, başka bir anlatımla davanın reddi için araç görülmemelidir…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir