Archive for Kasım 2018

Taşınmaza müdahalenin önlenmesi ile davalının taşınmazdan tahliyesi dilekçesi

İSTANBUL ANADOLU ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVACI : VEKİLİ : Av. Alparslan Turan DAVALI : KONU : Müvekkilin 5/8 hissedar olduğu taşınmaza müdahalenin önlenmesi ile davalının taşınmazdan tahliyesine, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla 13/03/2016 tarihinden itibaren 9.000 TL ecrimisil alacağımızın faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi talebidir. H.ESAS DEĞER : 9.000,00 TL AÇIKLAMALAR : 1-... Devamı