Archive for Nisan 2018

FACEBOOK YOLUYLA TEHDİT, ABD İLE İSTİNABE YAPMADAN TAKİPSİZLİK VERİLEMEYECEĞİ

YARGITAY 4. Ceza Dairesi Esas No: 2018/819 Karar No: 2018/4172 Tehdit suçundan şüpheli M… hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 23/03/2017 tarihli ve 2017/45695 soruşturma, 2017/24872 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik itirazın reddine ilişkin mercii Ankara…Continue Reading →

CHARGEBACK KURALI, KREDİ KARTIYLA ALINAN ÜRÜNÜN TESLİM EDİLMEMESİNDEN BANKANIN SORUMLULUĞU

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi 2016/1953 E. 2017/2895 K. Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. – K A…Continue Reading →

İCRA İHALESİNDEN ALINAN ARACIN ÇENÇ ÇIKMASI, İCRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULUĞU

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi  2017/452 E.  2017/2256 K. Davacı tarafından, davalı ve diğerleri aleyhine 29/05/2014 gününde verilen dilekçe ile haksız eylem nedeniyle maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davalılardan yönünden davanın husumet nedeniyle reddine, davalılardanyönünden davanın kabulüne dair…Continue Reading →