Archive for Temmuz 2017

AVUKATIN DURUŞMA DÜZENİNE AYKIRI HAREKETİ, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ SONRASI AYAĞA KALKMAMASI

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS : 2016/9-257 KARAR : 2017/926 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (İlk Derece) TARİHİ : 23/10/2015 NUMARASI : 2015/1 – 2015/2 DAVACI : Ç.Ö. vekili Av. H.H. DAVALI : Maliye Hazinesi vekilleri Av. S.S. – Av. H.S. İHBAR OLUNAN : A.Y. Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan incelemesi sonucunda ilk derece mahkemesi sıfatıyla... Devamı

ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİNİN KALDIRILMASI / YENİDEN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KARARLAR

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi  2017/270 E.  2017/1704 K. MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Kişisel İlişkinin Kaldırılması Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı anne tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Dava, kişisel ilişkinin kaldırılmasına ilişkindir. Çocukla kişisel ilişki... Devamı