Archive for Nisan 2017

TRAFİK KAZASINDA FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ, DAVA TARİHİ, TEMERRÜT TARİHİ AYRIMI

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi 2014/14908 E. 2016/11820 K. MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K…Continue Reading →

BOZMADAN SONRA ISLAH YAPILAMAZ KURALININ İSTİSNASI, KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA DAVASI

YARGITAY 5. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2017/5161 KARAR NO : 2017/9019 Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca BOZULMASI hakkında 18. Hukuk…Continue Reading →

İNFAZ EDİLMİŞ HÜKÜMLER HAKKINDA UYARLAMA YARGILAMASI YAPILABİLECEĞİ

YARGITAY 14. Ceza Dairesi Esas No : 2016/946 Karar No : 2016/2097 Tebliğname No : KYB – 2015/398620 Hırsızlık ve hürriyeti tahdit suçlarından sanık H…’nin 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 491/ilk, 179/2-son ve 59 (iki kez) maddeleri uyarınca 2 sene…Continue Reading →

İCRA CEZA SUÇLARININ UZLAŞMAYA TABİ OLDUĞU

YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ ESAS NO:2015/30876 KARAR NO:2017/2523 KARAR TARİHİ:22.03.2017 Yerel Mahkemece verilen hüküm sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani…Continue Reading →

İŞTİRAK NAFAKASINA HANGİ TARİHTEN İTİBAREN FAİZ YÜRÜTÜLECEĞİ

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2016/3762 KARAR NO : 2016/7343 Taraflar arasındaki nafaka artırımı davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten…Continue Reading →

YENİ ARAMA MOTORUMUZ

Değerli kararara.com ailesi, Her bulduğumuz fırsatta, siz değerli üyelerimize nasıl daha fazla faydalı olabileceğimizi düşünerek, sitemizde gerekli yazılım ve arayüz güncellemesini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda, sitemiz ana sayfasında bir arayüz ve yazılım güncellemesine gittik. Bu güncelleme ile, Yargıtay, Danıştay, AİHM,…Continue Reading →

YENİ LOGOMUZ

Yeni logomuzu siz değerli üyelerimizle tanıştıralım diye düşündük. Yargı kararlarını (içtihatları) simgeleyen hakimin kürsü tokmağı ile arama motorunu simgeleyen merceğin bileşiminden oluşan yeni logomuzun sitemizi en güzel şekilde temsil edeceğini ve kurumsal kimlik kazanmasında ilk adım olacağını düşünüyoruz. Hayırlı olması…Continue Reading →

İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ETMEYEREK ÖDEMEK ZORUNDA KALINAN PARAYI GERİ İSTEME SÜRESİ

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2016/13-1626 KARAR NO : 2016/961 Taraflar arasındaki “menfi tespit ve takibin iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bakırköy 1. Tüketici Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 21.02.2012 gün ve 2010/417 E., 2012/62 K….Continue Reading →