Archive for Mart 2017

USULSÜZ GİRDİĞİ LOJMANI BOŞALTMAYAN MEMURA DİSİPLİN CEZASI VERİLEMEYECEĞİ

T.C DANIŞTAY 12. DAİRE BAŞKANLIĞI ESAS NO: 2015/2702 KARAR NO: 2016/664 KARAR TARİHİ.11/02/2016 İstemin Özeti : Isparta İdare Mahkemesince verilen 19/02/2015 tarihli ve E:2014/1187; K:2015/153 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenmektedir. Savunmanı Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır. Danıştay... Devamı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR KONUSUNDA GÜNCEL DANIŞTAY KARARLARI

DANIŞTAY 17. DAİRE ESAS: 20158187 KARAR: 2016/4173 İstemin_Özeti : Ankara 2. İdare Mahkemesinin 04/07/2013 gün ve E:2012/1680, K:2013/1167 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. Savunmanın Özeti : Yerinde olmadığı ileri sürülen temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır. Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : İstemin... Devamı

OTOYOLA ÇIKAN KÖPEĞE ÇARPARAK ZARAR GÖREN ARAÇ, KARAYOLLARININ SORUMLULUĞU

Danıştay 15. Daire Başkanlığı Esas No : 2014/332 Karar No : 2017/67 İstemin Özeti : Davacılardan, …Dağıtım Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Tic. Ltd. Şti. yetkilisi R… tarafından kullanılmakta olan 01 … 217 plakalı aracın 10.02.2008 tarihinde, Hendek Akyazı istikametinde seyir halinde iken, yola çıkan bir köpeğe çarpması sonucu araçta oluşan 7.166,82.-TL hasar bedeli ile araçtan yararlanılamayan... Devamı

BOŞANMA DAVASINDA SES KAYDININ (CD’SİNİN) HUKUKA AYKIRI DELİL OLDUĞU

YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ  ESAS NO.2015/ 19097   KARAR NO.2016/ 12155  KARAR TARİHİ: 23.06.2016  ÖZET: Davalı kadına mahkemece yüklenen eşine, eşinin annesine ve kayın biraderine yönelik hakaret eylemleri erkek tarafından oluşturulan ses kaydına ilişkin CD çözüm tutanağında yer almaktadır. Hukuka aykırı nitelikteki bu delil dikkate alınamaz. Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli... Devamı

TAPU SİCİLİNİN YANLIŞ TUTULMASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT, MUNZAM ZARAR

YARGITAY 20. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2015/6961 KARAR NO : 2016/12369 Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı Hazine vekili ve katılma yoluyla davacılar vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Davacılar vekili 06/06/2012 havale tarihli... Devamı