Archive for Aralık 2015

İNFAZ – YATAR VE DENETİMLİ SERBESTLİK HESAPLAMA PROGRAMI 2016 GÜNCELLEMESİ

Değerli üyelerimiz ve takip edenlerimiz, İlk defa kararara.com sitesince programlanan ve başta site üyelerimiz ve takip edenlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ücretsiz kullanımına sunulan İnfaz – Yatar ve Denetimli Serbestlik Hesaplama Programımızın 2016 yılı güncellemesini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Daha program ilk…Continue Reading →

M-220 TARAFIN BELGEYİ İBRAZ ETMEMESİ • kararara.com

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. Davacı, davalı idare ile aralarında imzalanan sözleşme süresince 5510 sayılı yasada…Continue Reading →