Archive for Ocak 2015

http://www.sanaldevlet.org

Tüm kamu kurum, kuruluş, ilgili ve bağlı kurum ve kuruluşların vatandaş tarafından olumlu veya olumsuz olarak değerlendirildiği şikayet, arzu, tebrik iletilerinin yayınlandığı ve ilgili devlet kuruluşları tarafından takip edildiğ internet sitesi. ... Devamı

TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN PRİM BORÇLARININ SATTIKLARI TARIMSAL ÜRÜN BEDELLERİNDEN KESİNTİ YAPILMAK SURETİYLE TAHSİL EDİLMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

31 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29253 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN PRİM BORÇLARININ SATTIKLARI TARIMSAL ÜRÜN BEDELLERİNDEN KESİNTİ YAPILMAK SURETİYLE TAHSİL EDİLMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 1/3/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim... Devamı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 445)

31 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29253 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 445) Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2014 yılıiçin yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlar... Devamı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 288)

31 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29253 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 288) 1. Giriş Gelir Vergisi Kanununun 54 üncü maddesinde yer alan, zirai kazancın gerçek usulde tespiti bakımından bir takvim yılı içinde dikkate alınacak zirai işletme büyüklüğü ölçülerini aşmayan ancak kamyon gibi araçlara sahip olançiftçilerin mükellefiyet durumlarına... Devamı

ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

31 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29253 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 27/10/2014 tarihli ve 2014/6958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, etilen glikol... Devamı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLU TESPİT KARARI

31 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29253 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLU TESPİT KARARI Karar No.           :  2015/6 İşyeri                  :  Gözde Tarımsal Yapı Mühendisliği Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Şerafettin Cad. Sevindir İşhanı No: 17/7 Karatay/KONYA SGK Sicil No.     :  1068194.042 Tespiti İsteyen   : ... Devamı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

31 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29253 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 81/B no.lu eki ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu... Devamı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ

31 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29253 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, finansal... Devamı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

31 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29253 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Faaliyet Alanları Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra... Devamı