Archive for Aralık 2014

İflas davası vekâleten açıldığına göre vekâletnamenin

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI   Esas Sayısı: 1983/10 Karar Sayısı: 1983/11 Karar Günü: 21.6.1983 R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade) a)İflas davası vekâleten açıldığına göre vekâletnamenin, b) Dava dilekçesinde borçlunun İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nun 142459/89953 sayısında kayıtlı tüccar olduğu belirtildiğine göre, adıgeçenin tüccar olduğunu belli eden belğenin, c)... Devamı

İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI     Esas Sayısı   : 2007/110 Karar Sayısı  : 2007/102 Karar Günü  : 18.12.2007 R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)   İLK İNCELEME KARARI     Bir davaya bakmakta olan Mahkeme’nin, uygulanacak bir kanun ya da kanun hükmünde kararname kurallarını Anayasa’ya aykırı görmesi veya taraflardan birinin ileri sürdüğü Anayasa’ya aykırılık... Devamı

1983/8 sayılı esas inceleme raporunun, görüşme günü olarak, tayın edilen 8 Aralık 1983 gününden, İçtüzüğün 33/2 maddesindeki yetki kullanılarak, 17.11.1983 günlü oturuma alınmasına, karar verildikten sonda işin esasının incelenmesi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı: 1983/8 Karar Sayısı:1983/15 Karar Günü:17.11.1983 R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (Red) 1983/8 sayılı esas inceleme raporunun, görüşme günü olarak, tayın edilen 8 Aralık 1983 gününden, İçtüzüğün 33/2 maddesindeki yetki kullanılarak, 17.11.1983 günlü oturuma alınmasına, karar verildikten sonda işin esasının incelenmesine geçildi: 8.11.1983 günlü,... Devamı

İLK İNCELEME KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2001/69 Karar Sayısı : 2001/37 Karar Günü : 20.2.2001 R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade) İLK İNCELEME KARARI Bir davaya bakmakta olan Mahkeme’nin, uygulanacak bir kanun ya da kanun hükmünde kararname kurallarını Anayasa’ya aykırı görmesi veya taraflardan birinin ileri sürdüğü Anayasa’ya aykırılık savının ciddi olduğu kanısına... Devamı

BİRLEŞTİRME KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2007/1 Karar Sayısı : 2007/79 Karar Günü : 18.10.2007 R.G. Tarih-Sayı :17.12.2007’de tebliğ edildi. BİRLEŞTİRME KARARI 15.7.1950 günlü, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun, 28.5.1988 günlü, 3463 sayılı Yasa’nın 3. maddesiyle değiştirilen 22. maddesinin birinci fıkrasının ” … vergiden borçlu olduğu pasaport vermeye yetkili makamlara bildirilenlere... Devamı

BİRLEŞTİRME KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2002/36 Karar Sayısı : 2005/84 Karar Günü : 23.11.2005 R.G. Tarih-Sayı :Tebliğ edildi. BİRLEŞTİRME KARARI 13.10.1983 günlü, 2918 sayılı “Karayolları Trafik Kanunu”nun 4262 sayılı Yasa’nın 5. maddesiyle değiştirilen ek 3. maddesinin birinci fıkrasının iptali istemiyle yapılan itiraz başvurusuna ilişkin davanın, aralarındaki hukuki irtibat nedeniyle 2000/12 esas... Devamı

26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 104. maddesinin (2) numaralı fıkrasının, Anayasa’nın Başlangıç bölümüne aykırılığı savıyla iptali istemi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2006/4 Karar Sayısı : 2006/14 Karar Günü : 30.1.2006 R.G. Tarih-Sayı :24.05.2006’da tebliğ edildi. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Yığılca Asliye Ceza Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU : 26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 104. maddesinin (2) numaralı fıkrasının, Anayasa’nın Başlangıç bölümüne aykırılığı savıyla iptali istemidir. I- OLAY Aralarında... Devamı

İLK İNCELEME KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2001/444 Karar Sayısı : 2001/355 Karar Günü : 5.12.2001 R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade) İLK İNCELEME KARARI Bir davaya bakmakta olan Mahkeme’nin, uygulanacak bir kanun ya da kanun hükmünde kararname kurallarını Anayasa’ya aykırı görmesi veya taraflardan birinin ileri sürdüğü Anayasa’ya aykırılık savının ciddi olduğu kanısına... Devamı

25.12.1997 günlü, 4316 sayılı “1998 Malî Yılı Bütçe Kanunu”nun 70. maddesinin, Anayasa’nın 73. ve 161. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 1998/55 Karar Sayısı : 1998/76 Karar Günü : 8.12.1998 R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (Yeniden karar verilmesine yer olmadığına) İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Antalya Vergi Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU : 25.12.1997 günlü, 4316 sayılı “1998 Malî Yılı Bütçe Kanunu”nun 70. maddesinin, Anayasa’nın 73. ve 161. maddelerine aykırılığı savıyla iptali... Devamı

31.8.1956 günlü, 6831 sayılı Orman Kanunu’na 3493 sayılı Yasa ile eklenen 111/a maddesinin “Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir.” biçimindeki üçüncü tümcesinin Anayasa’nın 2., 37., 125. ve 155. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2005/1 Karar Sayısı : 2005/5 Karar Günü : 11.1.2005 R.G. Tarih-Sayı :24.10.2005’de tebliğ edildi. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Banaz Sulh Ceza Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU: 31.8.1956 günlü, 6831 sayılı Orman Kanunu’na 3493 sayılı Yasa ile eklenen 111/a maddesinin “Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz... Devamı