Archive for Ekim 2013

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKTİ,KÖTÜ NİYETLİ ZİLLİYETLİK,ECRİMİSİL

T.CYARGITAY1.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2013/2979, KARAR NO: 2013/5526 KARAR TARİHİ: 15.04.2013 Taşınmazda ölünceye kadar bakma akdine mesnetle oturan paydaş, kötüniyetli zilyet sayılamayacağından, bu kişi aleyhine ecrimisile hükmedilemez. “Yanlar arasında görülen ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla... Devamı

6111 S. KANUNDAN SONRA TRAFİK KAZASINDA SGK’NIN RÜCU HAKKI

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2012/10-1156 Karar: 2013/339 6111 S. KANUNDAN SONRA TRAFİK KAZASINDA SGK’NIN RÜCU HAKKISGK’NIN KUSURLU TARAFA VEYA SİGORTA ŞİRKETİNE YA DA GÜVENCE FONUNA RÜCU HAKKININ KAPSAMI6111 SAYILI KANUNLA GELEN DEĞİŞİKLİK 25.02.2011 TARİHİ ÖNCESİ VE SONRASI DURUM Taraflar arasındaki “rucuan alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; … 1.İş Mahkemesi’nce karar... Devamı

6100 S. YENİ HMK SİSTEMİNDE DAHİLİ DAVALI KAVRAMI…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2012/5-682 Karar: 2013/153 KAMULAŞTIRMASIZ ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM6100 S. YENİ HMK SİSTEMİNDE DAHİLİ DAVALI KAVRAMI… Taraflar arasındaki “Kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi, yıkım” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; …Asliye 1.Hukuk Mahkemesi’nce davanın kabulüne dair verilen 29.04.2009 gün ve 2008/17 E., 2009/335 K. sayılı kararın incelenmesi... Devamı