Archive for Eylül 2013

YABANCI PARA ALACAĞI İÇİN EN YÜKSEK FAİZ İSTENEBİLECEĞİ…

Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas Numarası: 2012/12-1072Karar Numarası: 2013/496 Görüldüğü üzere, alacaklı takip talepnamesinde yabancı para alacağının fiili ödeme günündeki kur değeri üzerinden ödeme yapılmasını istemiştir. Alacaklı, BK’nun 83 ve TTK’nun 623. maddeleri uyarınca seçimlik hakkını fiili ödeme günündeki rayice göre…Continue Reading →