Archive for Ağustos 2013

MENFİ TESPİT , BANKANIN KÖTÜNİYETLİ KABUL EDİLECEĞİ HAL…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu  ESAS NO: 2012/19-778  KARAR NO: 2013/250 (…Davacı vekili, davalının müvekkili aleyhine kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibe giriştiğini, takibe dayanak senetlerde müvekkilinin imzasının bulunmadığını belirterek 30.11.2010, 30.12.2010 vade tarihli 14.000.00 TL bedelli senetlerden dolayı müvekkilinin borçlu olmadığının tespiti ile %40 tazminata karar verilmesini talep... Devamı

EKSİK İŞ İLE AYIPLI İFA ARASINDAKİ FARK, ZAMANAŞIMI SÜRESİ…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu  ESAS NO: 2012/13-751 KARAR NO: 2013/265 (…Davacılar, davalı yükleniciden satın aldıkları dairenin bulunduğu sitenin, havuzu da kapsayacak şekilde bahçesinin kamuya ait olduğunu öğrendiklerini ileri sürerek, bu eksikliğin giderilmesi ya da eksik teslim nedeniyle 620.000,00 TL’nin tahsiline karar verilmesini istemişlerdir. Davalı, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davanın... Devamı

TAŞIT KREDİSİNE YENİ ÖDEME PLANI, BORCUN YENİLENMESİ(TECDİD)

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO: 2012/11-666 KARAR NO: 2013/238 …Davacı vekili, müvekkili ile davalılar arasında 12.03.1999 tarihinde “Taşıt Kredisi Borçlanma ve Rehin Sözleşmesi” akdedildiğini, geri ödemelerin düzenli olmaması üzerine ihtarname gönderilerek icra takibine başlandığını, borçluların mağdur olmaması için yeni bir ödeme planı hazırlanarak ödeme taahhütnamesi düzenlendiğini,... Devamı

ÇOCUKLAR HAKKINDAKİ KORUMA KARARINDA ÇOCUK MH. GÖREVLİDİR…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO: 2012/2-563 KARAR NO: 2013/69 Çocuk mahkemeleri, suça sürüklenen çocuklarla ilgili koruyucu ve destekleyici tedbir kararı almakla görevlidir (5395 s.ÇKK.md.26). Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ve kişisel güvenliği tehlikede olan korunmaya muhtaç çocuklar hakkında koruma tedbiri almak, müstakil aile mahkemesi kurulan yerlerde bu mahkemeler, kurulmayan yerlerde ise... Devamı

KENDİSİNİ YARALAYAN KİŞİDEN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu  ESAS NO: 2012/4-1227  KARAR NO: 2013/436 Davacı dava dilekçesinde; davalının etkili eylemi sonucu yaralandığını belirterek bakıcı gideri ile geçici iş göremezlik zararını istemiştir. Yerel Mahkemece, davacının yaralanmasına ilişkin rapor getirtilerek davacının kaç günde iyileşeceği (tıbbi şifa süresi) belirlenmeli, yaralanma derecesinin bakıcı gideri yapılmasını... Devamı

EŞİT KUSURLU EŞ YARARINA MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLEMEMESİ…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu  ESAS NO: 2012/2-1084  KARAR NO: 2013/401 Toplanan delillerden; davalı kadının eşine ağır sözlerle hakaret etmesine karşılık; davacı kocanın eşinin manevi yönden bağımsız konut isteğine karşı çıkarak ailesinin evlilik birliğine müdahalesine ses çıkarmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda iki tarafın da eşit... Devamı