Archive for Temmuz 2013

ALMAN MARKI BORCUNA EURO ÜZERİNDEN İCRA TAKİBİ BAŞLATILMASI

YARGITAY 8. Hukuk Dairesi  ESAS NO: 2012/12048  KARAR NO: 2013/880 Borçlu vekili, İcra Mahkemesi’ne başvurusunda takip konusu …7. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2000/77 Esas sayılı 2011/1522 Karar sayılı 03.12.2001 tarihli kararın hüküm tarihi itibariyle zamanaşımına uğradığı şikayetinin yanında ilama aykırı olarak Mahkeme ilamında belirtilen alacak miktarının DM para birimine hükmedilmesine... Devamı

ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDINDAN SİLİNEMEYECEK SUÇLAR…

YARGITAY 11. Ceza Dairesi  Esas No: 2012/25085 Karar No: 2013/719 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun gecici 2. maddesinin 2. fikrasında “Birinci fıkra gereğince işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas alınarak, Anayasanın 76 nci maddesi... Devamı

SAHTE BELGELERLE ÖSYM SINAVINA BAŞKASI YERİNE GİRİLMESİ…

YARGITAY 11. Ceza Dairesi  Esas No: 2010/12089  Karar No: 2013/467 19.06.2005 tarihinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı’ndan sonra sınav sonuçlarının değerlendirilme aşamasında,Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nde toplanan sınava giriş ve kimlik belgelerindeki fotoğraflar ile kayıt kartlarındaki fotoğrafların birbirleri ile karşılaştırılması suretiyle yapılan incelemede sanığa ait sınava... Devamı

İŞÇİNİN ARA DİNLENME HAKKI VE FAZLA MESAİ ÜCRETİ…

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi  ESAS NO: 2010/41206  KARAR NO: 2013/1968 İşçiye, işyerinde çalıştığı sırada ara dinlenmesi verilip verilmediği ve süresi konularında taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. İşçinin günlük iş süresi içinde kesintisiz olarak hiç ara vermeden çalışması beklenemez. Gün içinde işçinin yemek, çay, sigara gibi ihtiyaçlar sebebiyle ya da dinlenmek için belli bir zamana... Devamı

İŞÇİNİN YILLIK İZİN SÜRESİ VE İZİN ÜCRETİ ALACAĞI…

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi   ESAS NO: 2010/31972  KARAR NO: 2013/11 Davacı vekili dava dilekçesinde davacının davalı Belediyede 01.07.1999 tarihinden 2004 yılı Temmuz ayına kadar aşevinde müdür olarak çalıştığını, Temmuz ayında işine son verildiğini, davacının çalıştığı süre içinde belediyede temizlik işini ihale ile alan şirketler nezdinde sigortalı olarak gösterildiğini, sürekli giriş çıkış... Devamı

KUSURUN VARLIĞINA İLİŞKİN MADDİ OLGU HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAR…

YARGITAY 10.Hukuk Dairesi  Esas: 2012/21365  Karar: 2013/275 Davanın yasal dayanağı 506 sayılı Kanunun 26. maddesi olup, davalıların rücu alacağından sorumluluğu, ancak maddede öngörülen koşulların gerçekleşmesi halinde mümkündür. Bu maddeye dayanan rücu davalarında kusurun belirlenmesinde, mahkemece, öncelikle iş kazasının ne şekilde olduğu, dosya içeriğindeki tüm deliller takdir olunarak, varsa... Devamı

HAKSIZ ELKONULAN EŞYANIN DEĞER KAYBI NEDENİYLE TAZMİNAT…

YARGITAY 12. Ceza Dairesi  Esas no: 2012/29068 Karar no : 2013/1076 Tazminat davasına konu olan soruşturma dosyası kapsamında davacıya ait şekere 09.11.2005 tarihinde el konulduğu, kovuşturma sonucunda davacının beraatine karar verilerek el konulan şekerin davacıya iadesine karar verildiği, şekerin iadesinin Şubat 2009 itibariyle sağlandığının anlaşıldığı buna karşılık el konulan eşyanın likit değer... Devamı

132 GÜN TUTUKLU KALAN KİŞİ LEHİNE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT…

YARGITAY 12. Ceza Dairesi  Esas no: 2012/27225  Karar no: 2013/989 Nesnel bir ölçüt olmamakla birlikte, hükmedilecek manevi tazminatın davacının sosyal ve ekonomik durumu, üzerine atılı suçun niteliği, tutuklanmasına neden olan olayın cereyan tarzı, tutuklu kaldığı süre ve benzeri hususlar da gözetilmek suretiyle, hak ve nesafet kurallarına uygun makul bir miktar olarak tayin ve tespiti gerekirken, 132 gün... Devamı

BERAAT EDEN KİŞİYE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ÖDENMESİ…

YARGITAY 12. Ceza Dairesi  Esas No: 2012/32397 Karar No: 2013/2035 Manevi tazminat miktarı belirlenirken objektif bir kriter olmamakla birlikte, hükmedilecek manevi tazminatın davacının sosyal ve ekonomik durumu, üzerine atılı suçun niteliği, tutuklanmasına neden olan olayın cereyan tarzı, tutuklu kaldığı süre ve benzeri hususlar da gözetilmek suretiyle hakkaniyet ölçüsünü aşmayacak bir şekilde, hak ve nasafet... Devamı

İCRA İHALESİNİN FESHİ ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM…

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2012/28740  KARAR NO: 2013/564 Şikayetçinin, İİK’nun 134. maddesine dayalı olarak ihaleye fesat karıştırıldığı ve sair iddialar ile ihalenin feshi istemiyle icra mahkemesine başvurduğu; mahkemece dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda davanın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır. İİK’nun 134/2. maddesinde, ihalenin feshi talebi üzerine icra mahkemesinin, talep... Devamı