Archive for Temmuz 2013

SAHTE BELGELERLE ÖSYM SINAVINA BAŞKASI YERİNE GİRİLMESİ…

YARGITAY 11. Ceza Dairesi  Esas No: 2010/12089  Karar No: 2013/467 19.06.2005 tarihinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı’ndan sonra sınav sonuçlarının değerlendirilme aşamasında,Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nde toplanan sınava giriş ve kimlik belgelerindeki fotoğraflar ile kayıt kartlarındaki fotoğrafların birbirleri ile karşılaştırılması suretiyle…Continue Reading →

KUSURUN VARLIĞINA İLİŞKİN MADDİ OLGU HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAR…

YARGITAY 10.Hukuk Dairesi  Esas: 2012/21365  Karar: 2013/275 Davanın yasal dayanağı 506 sayılı Kanunun 26. maddesi olup, davalıların rücu alacağından sorumluluğu, ancak maddede öngörülen koşulların gerçekleşmesi halinde mümkündür. Bu maddeye dayanan rücu davalarında kusurun belirlenmesinde, mahkemece, öncelikle iş kazasının ne şekilde…Continue Reading →