Archive for Haziran 2013

CEP TELEFONU FATURASI İÇİN %48 FAİZ İSTENEMEZ…

YARGITAY 7. Hukuk Dairesi  ESAS NO: 2012/8352  KARAR NO: 2013/80 Taraflar arasındaki abonelik sözleşmesinde, faturaların zamanında ödenmemesi halinde uygulanacak gecikme cezasının oranı, faiz türü ve miktarı belirlenmediğinden, yasal faiz oranı üzerinden hesaplama yapılması gerekirken, yıllık % 48 faiz oranı üzerinden hesaplama yapılması dahi doğru görülmemiştir… Devamı… ... Devamı

VELAYET, ÇOÇUĞUN GÖRÜŞÜNÜN DE ALINMASI GEREKTİĞİ…

YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ  ESAS NO:2012/8449  KARAR NO:2013/2431 Tarafların müşterek çocukları 1997 doğumlu Atilla idrak çağında olup, uzman ile yaptığı görüşmede annesi ile kalmak istediğini bildirmiştir. Çocuğun yüksek yararına açıkça aykırı düşmedikçe görüşüne önem verilir (Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi md.6/c). Uzman raporu ve haklı ve geçerli bir sebep... Devamı

ÇOCUKLA BABANIN KİŞİSEL İLİŞKİSİ ANNE GÖZETİMİNDE OLAMAZ…

YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ  ESAS NO:2012/13367  KARAR NO:2013/1584 Kişisel ilişkiden amaç, çocuğun fikri ve bedeni gelişiminin sağlanması yanında, annelik ve babalık duygularının da tatminini sağlamaktır. Mahkemece, velayeti anneye verilen müşterek çocuk ile baba arasında, kişisel ilişkinin gerçekleştirileceği yer özel olarak tayin edilmiş ve bu kişisel ilişki, annenin refakatinde olması koşuluna... Devamı

FOTOĞRAFI İZİNSİZ OLARAK GAZETE, DERGİ VE İNTERNETTE YAYMA…

YARGITAY 4. Ceza Dairesi  Esas No: 2011/11771  Karar No: 2013/1376 Suça konu fotoğrafların toplu halde değil ayrı ayrı çekilip yayımlanması karşısında, sanığa yüklenen suçların mağdur sayısınca oluşacağı gözetilmeden yazılı şekilde uygulama yapılması, Sanığın aynı mağdurla ilgili fotoğrafı hem …Dergisinde, hem …Gazetesinde ve hem de internetteki sitesinde hukuka aykırı olarak... Devamı

MAİL YOLUYLA HAKARET, MAİL HESABINI BAŞKASI AÇTI İDDİASI…

YARGITAY  4. Ceza Dairesi   Esas No: 2011/7577  Karar No: 2013/11425 Katılana, IP adresleri … olan “…@mynet.com”, “…@mynet.com”, “…@yahoo.com” ve “…@yahoo.com.tr” adlı elektronik postalarla hakaret ve tehdit edildiği iddiasıyla açılan davada; Elektronik postaların IP adresleri ve internet bağlantısı yapılan telefon numaraları tespit... Devamı

İNTERNET SİTESİNİN KİME AİT OLDUĞUNUN TESPİTİ…

YARGITAY  2. Ceza Dairesi  Esas No: 2011/26965 Karar No : 2013/7047 D… isimli kişinin gerçek mi hayali mi olduğunun tespitinin mümkün olmadığının belirtiği anlaşılmakla sanığın kullandığı bilgisayarlar teknik bilirkişi aracılığıyla incelenerek olay tarihinde işlem yapılıp yapılmadığının tespiti gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,… Devamı… ... Devamı

İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANAN YAZIDAN KİMİN SORUMLU OLACAĞI…

YARGITAY 2. Ceza Dairesi  Esas No: 2010/26376  Karar No : 2012/43142 Suça konu edilen yazının yayınlandığı internet sitelerinin sanık V…’ın sahibi bulunduğu … şirketi bünyesinde faaliyet gösterdiği ve söz konusu internet sitelerinde sanık V…’ın yönetici olduğunun anlaşılması karşısında; sanığın suça konu edilen yazıların yayınlanmasındaki rolü, görev ve sorumlulukları... Devamı

DOLAR ALACAĞINI CARİ DÖVİZ SATIŞ KURUNA GÖRE TL YE ÇEVİRME…

YARGITAY 8. Hukuk Dairesi   ESAS NO: 2012/11981   KARAR NO: 2013/867 Takip dayanağı itirazın iptali ilamında 450.000 USD’nin takip tarihinden itibaren 3095 sayılı Yasanın 4/a maddesi gereğince işleyecek yasal faiziyle ve BK’nun 83. ve 84. maddeleri uygulanarak borçludan tahsiline karar verilmiş, Mahkemece hükme esas alınan Bilirkişi raporunda USD alacağın ”cari döviz satış kuru” esas alınarak... Devamı

MANEVİ TAZMİNAT, KIZINA İŞ BULMA VAADİ İLE DOLANDIRILMA…

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi  ESAS NO: 2012/10224  KARAR NO: 2013/226 Davacı, kızına iş bulmak amacı ile davalılarla görüşmüş; davalılar, davalı M…’in bürokrat tanıdıklarının belirttikleri miktar para karşılığında kendisine yardımcı olacağını söyleyerek davacıdan para almışlardır. Davacı, davalıların kızını işe yerleştirmemesi ve verdiği parayı iade etmemeleri nedeni ile davalılar... Devamı

BAŞLIK PARASI İÇİN 13.000TL LİK BONO SENEDİ DÜZENLENMESİ…

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi  ESAS NO.2009/6565  KARAR NO.2010/4421 Davacılar vekili, müvekkillerinden Y.. S..’ın davalı L.. P..’a kız kardeşi ile evlenebilmek için başlık parası olarak 13.000.000.000.TL bedelli senedi borçlu olarak imzalayıp verdiğini, diğer müvekkilinin senette kefil sıfatıyla imzasının bulunduğunu, senedin veriliş amacının genel ahlak ve adap kurallarına aykırı olduğunu,... Devamı