Archive for Nisan 2013

YARGILAMANIN İADESİ (YENİLENMESİ) , NİSPİ HARCIN YATIRILMASI

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi  ESAS NO: 2012/15610  KARAR NO: 2013/235 Davacı vekili davalı … İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan ve kendisinin 3. kişi konumunda olduğu dava sonucunda tasarrufun iptaline karar verildiğini verilen kararın kesinleştiğini ancak daha davacı tarafından icra takibine konu edilen senedin sahte olduğunu anladıklarını bu yönde menfi tesbit davası açtıklarını öne... Devamı

TRAFİK KAZASINDA 1000 TL MANEVİ TAZMİNATIN DÜŞÜK OLDUĞU…

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2011/12998 KARAR NO: 2013/442 Davacı vekili; … müvekkilinin yol kenarında yürüdüğü sırada davalı E…’nin sevk ve idaresindeki araç ile arkadan çarpması sonucu ağır şekilde yaralandığını, aracın davalı sigorta şirketine trafik sigortalı olduğunu, müvekkilinin 2 yıldır süren tedavisine rağmen vücudunda oluşan fonksiyon kaybı nedeniyle temel ihtiyaçlarını... Devamı

ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASINDA MÜLKİYETİN İSPATI…

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2012/7575 KARAR NO: 2013/296 …Davacı (3.kişi) vekili, davalı alacaklı tarafından borçlular aleyhine yapılan takipte, Küçükçekmece 2.İcra Müdürlüğünün 2008/3944 Tal. Sayılı dosyasından 03.7.2008 tarihinde uygulanan haciz işleminde, borçlu ile ilgisi olmayan davacıya ait menkullerin haczedildiğini, mahcuzların Vergi Dairesi’nin alacaklı olduğu takip dosyasından... Devamı

TAŞKIN YAŞANAN DERE YATAĞININ PARK ALANI OLARAK PLANLAMASI

DANIŞTAY 6. Daire 2009/191 E.N , 2011/5174 K.N. Özet: TAŞKIN YAŞANAN DERE YATAĞININ ÇEVRENİN DERE KORUMA BANDI OLUŞTURULARAK BU SINIR İÇİNDE KALAN KULLANIMIN PARK ALANI OLARAK PLANLAMASININ KAMU YARARINA UYGUN OLDUĞU, DERE ISLAHI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖREV ALANINA GİRDİĞİNDEN BU KONUDA 1/1.000 ÖLÇEKLİ PLANIN YAPIMINDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YETKİSİZLİĞİNDEN BAHSEDİLEMEYECEĞİ... Devamı

DOLANDIRICILIK,TAMİR İCİN PARÇA DEĞİŞTİRİLMİŞ GİBİ PARA ALMA

YARGITAY 11. Ceza Dairesi 2010/1119 Esas , 2010/5692 Karar 6762 sayılı TTK’nın 14/1. maddesi uyarınca bir ticari işletmeyi, kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir. Oto tamir servisi sahibi ve işletmecisi olan sanığın, mağdurun tamir için işyerine bıraktığı aracında bir parça değişikliği yapmadığı halde motor sekman takımını değiştirdiğini söyleyip mağdurdan haksız olarak parça... Devamı

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT DAVASINDA YETKİ

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi  ESAS NO: 2012/1447  KARAR NO: 2013/165 …Davacı vekili; davalıya trafik sigortalı aracın müvekkilinin sevk ve idaresindeki motosiklete çarpması sonucu müvekkilinin yaralandığını ve sakat kaldığını belirterek, fazlaya ilişkin talep hakları saklı kalmak kaydıyla, 250,00 TL maddi tazminatın temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar... Devamı

TRAFİK KAZASINDA TARAFLARIN ANLAŞMASI İLE DÜZENLENEN BELGE…

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2012/10148 KARAR NO: 2013/776 …Davacı vekili, müvekkilinin sürücüsü olduğu aracın davalıya ait büyük baş hayvana çarpması nedeniyle hasarlandığını belirterek 10.000,00.-TL maddi tazminatın tahsilini talep etmiştir. Davalı M…, kazanın davacının kusuru ile oluştuğunu ve dava dışı işleten tarafından ibra edildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece,... Devamı

DAVA DİLEKÇESİYLE İSTENMEYEN ZARAR KALEMLERİNDE ISLAH TALEBİ

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2012/9770 KARAR NO: 2013/521 …Davacı vekili, davalının işleteni olduğu aracın, davacıya ait ve kırmızı ışıkta beklemekte olan araca arkadan çarparak hasarlanmasına neden olduğu belirterek araç hasar bedeli için 4.700 TL.nin kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, ıslah dilekçesi ile ilk davada talep edilmeyen... Devamı

APARTMAN TERASININ BAR OLARAK KİRAYA VERİLMESİ…

YARGITAY 18. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2012/11652 KARAR NO: 2013/1368 …Davacı, davalılardan S…’le hissedar olduğu taşınmazın terasının davalı S… tarafından diğer davalıya kiralanmak suretiyle bar haline getirildiğini belirterek el atmanın önlenmesini, eski hale getirilmesini istemiş, mahkemece; el atmanın önlenmesine, terasın projeye uygun olarak kırma çatı ile kapatılarak eski hale getirilmesine,... Devamı