NAFAKA,YOKSULLUK NAFAKASININ KALDIRILMASI…

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ Esas No:2012/1703 Karar No:2012/4587 ...Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda boşanma davasından sonra davacının emekli olması nedeniyle gelirinin azaldığı, davalının ise ihtiyaçlarını büyük...

KÖY MUHTARI ARACILIĞIYLA TEBLİGAT YAPILMASI

DANIŞTAY 3. Daire 2009/1025 E.N , 2011/527 K.N.Özet: 6183 SAYILI KANUN'UN 55'İNCİ MADDESİNİN 3'ÜNCÜ FIKRASINDA, KÖY MUHTARI ARACILIĞIYLA TEBLİGAT YAPILMASI ÖNGÖRÜLMÜŞ İSE DE, ANILAN...

TAKSİRLE ORMAN YANGINI,ZARAR VE ZARARIN HESABI

YARGITAY 3. Ceza Dairesi 2010/795 E.N 2011/12647 K.N.Özet: 6831 SAYILI KANUN'UN 110/3. MADDESİNDEKİ DÜZENLEMEYE GÖRE; CEZA İNDİRİMİNDE SANIĞIN YANGININ SÖNDÜRÜLMESİNE YARDIMCI OLMASI VE ZARAR...