Archive for Şubat 2013

DAHA ÖNCE İPOTEK VERİLDİYSE BORÇLUNUN EVİ HACZEDİLEBİLİR…

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2012/22895 KARAR NO: 2013/2866 Kabule göre de, borçlunun daha önce ipotek ettiği taşınmazı hakkında sonradan haczedilmezlik şikayetinde bulunabilmesi için ipoteğin mesken kredisi, esnaf kredisi, zirai kredi gibi zorunlu olarak kurulmuş ipoteklerden olması gerekir. Zira, zorunlu olarak kurulan ipoteğin meskeniyet şikayetine engel teşkil etmeyeceği ilkesi bu ipoteğin sosyal amaçlı olarak... Devamı

BANKANIN KREDİ KARTI AİDAT ÜCRETİ İSTEYEBİLECEĞİ HAKKINDA…

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi  ESAS NO: 2012/7979 KARAR NO: 2012/9930 Bankalar bunun aksine kar amacıyla kurulan müesseselerdir. Bu yüzden gördükleri hizmetin karşılığını da isteyebilirler. Ayrıca çok sayıda banka bulunduğuna göre de davalı kendi yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla dilediği bankadan kredi kartı kullanma imkanına da sahiptir. Bu durumda davalı ile davacı banka arasındaki sözleşmenin... Devamı

TELEFONLA İŞLENEN SUÇ İÇERİĞİNİN TESPİT EDİLEMEMESİ (TEHDİT)

YARGITAY 4. Ceza Dairesi Esas No: 2012/2619 Karar No: 2012/7711 …Sanık ile mağdur arasında önceye dayalı husumet bulunmadığı ve birbirlerini tanımadıkları, arama kaydı olmakla birlikle telefon konuşmasının içeriğine ilişkin delil olmaması, mağduru telefonla arayan kişinin sanık olduğuna dair ses aidiyetinin tespit edilememiş olmasına karşın yazılı şekilde hüküm tesisi,… Devamı… ... Devamı

ALKOL ALDIĞINI BEYAN EDEN SANIĞIN ALKOLSÜZ ÇIKMASI

YARGITAY 12. Ceza Dairesi  Esas no: 2011/23620  Karar no: 2012/16131 …Sanığın aracı ile olay tarihinde kolluktaki beyanına göre iki bira içtiği halde aracıyla bölünmemiş iki yönlü yolda seyir halinde iken, yaya kaldırımından inerek aniden taşıt yolunun 1.5 metre kadar içine giren katılan H. Y.’ya çarparak yaralanmasına neden olduğu olayda; mağdurun arkadaşları olan görgü tanıklarının,... Devamı

ÖĞRETMENİN ÖĞRENCİYİ DÖVMESİ, TEDİP TERBİYE HAKKI SINIRI

YARGITAY 4. Ceza Dairesi  Esas No: 2012/21323 Karar No : 2012/28934 …Kabule göre de; mağdur çocukların, öğretmenleri olan sanık M. Z.’in, zaman zaman kendilerine demir cetvelle, tokatla, bazen de tekme ile vurduğunu, kafalarını birbirlerine çarptığını beyan etmeleri ve anlatımlarının da birbirlerini doğrulaması karşısında, bu eylemlerin tedip hakkı sınırlarını aştığı gözetilmeden ve... Devamı

AVUKATIN DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASINA SEBEP OLMASI

YARGITAY 4. Ceza Dairesi  Esas No : 2010/30601 Karar No: 2012/22153 …Avukat olan sanığın, … 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2../… esas sayılı dosyasında 12.000 TL. tutarında alacak davası açtığı, ilk bilirkişi raporunda davacıların 94.443 TL. alacak talep edebileceği bildirilmesi üzerine … 8. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2../… esas sayılı dosyasında saklı tuttuğu kısım için ek dava... Devamı

ZORUNLU MÜDAFİİN DURUŞMALARA KATILMAMASI, GÖREVİ İHMAL

YARGITAY 4. Ceza Dairesi Esas No: 2011/6395 Karar No: 2013/744 …İncelenen dosyada, suça sürüklenen çocuğa CMK’nın 150. maddesi uyarınca mahkemenin istemi ile baro tarafından müdafi olarak görevlendirilen sanık avukatın, 29/11/2007 ile 25/09/2008 tarihleri arasında yapılan dört duruşmaya mazeretsiz katılmayarak sanığın anılan duruşmalarda hukuki yardımdan mahrum kalmasına ve yargılamanın uzamasına yol... Devamı

GÖREVİ İHMAL EDEN AVUKAT HAKKINDA HAK MAHRUMİYETİ

YARGITAY 4. Ceza Dairesi  Esas No: 2012/3973 Karar No: 2013/8 …Avukat olan sanık hakkında görevi ihmal suçundan verilen adli para cezasının yasal sonucu olarak TCK’nın 53/5. maddesinde düzenlenen hak yoksunluğu yerine, uygulanma olanağı bulunmayan anılan maddenin 1. fıkrasındaki hak yoksunluklarına hükmedilmesi,… Devamı… ... Devamı

AVUKATIN MÜVEKKİLİNE AİT DOSYAYI TEMYİZ ETMEMESİ

YARGITAY 4. Ceza Dairesi  2008/3090 E. 2009/16886 K. AVUKATIN HAK VE ÖDEVLERİ 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 34.maddesi uyarınca vekalet görevini özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek yükümlülüğünü taşıyan sanık avukatın katılan adına takip ettiği davanın aleyhine sonuçlanması üzerine iş sahibinin aksi yönde kesin talimatı olmadığı sürece temyize başvurmasının vekalet görevinin gereği... Devamı