Archive for Ocak 2013

VELAYET OLMASA DA ÇOCUK İÇİN İŞTİRAK NAFAKASI ALINABİLECEĞİ

3. HUKUK DAİRESİ 2010/14433 E. 2010/16126 K. …Davacı vekili dilekçesinde, müvekkili ile davalının boşandıklarını, boşanma sonucunda müşterek küçük çocuk Nazan’ın velayetinin davalı babaya verildiğini ve ilamın kesinleştiğini, ancak, davalı babanın yurt dışında çalıştığını, müşterek çocuğun müvekkili olan davacı annenin yanında…Continue Reading →

ZİMMET , DENETİM GÖREVİNİ İHMAL ETMEK

5. Ceza Dairesi 2007/3925 E., 2011/25885 K. …Zimmet ve denetim görevinin ihmali suretiyle zimmete neden olmak suçlarından sanıklar A.. S……, A…… E…. A…… ve L….. Ö…..’in yapılan yargılanmaları sonunda; sanık A.. S……’nın atılı zimmet suçundan mahkümiyetine, diğer sanıkların üzerlerine atılı…Continue Reading →

KAZANÇ MÜSADERESİ , SUÇA YARDIM ETME

5. Ceza Dairesi 2011/6521 E., 2012/183 K. …Sanığın aşamalarındaki ikrarına göre çalıştığı kooperatifin üyeleri tarafından 2000-2005 yıllarında posta çeki hesabına yatırdığı paraları sahte imzalarla çektiği halde hesaplara intikal ettirilmediği, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir B…….. S……..’in soruşturma aşamasında düzenlediği rapor…Continue Reading →

RİZİKONUN TEMİNAT DIŞINDA KALDIĞI İDDİASINI İSPAT YÜKÜ

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi 2010/11355 E.N , 2011/9768 K.N. Özet: KURAL OLARAK RİZİKONUN TEMİNAT DIŞINDA KALDIĞI İDDİASINI SİGORTACI İSPATLAMALIDIR. SİGORTALI, SİGORTACININ İSTEĞİ ÜZERİNE RÜCU HAKKININ KULLANILMASINA YARARLI BİLGİ VE BELGELERİ GECİKMEKSİZİN SİGORTACIYA VERMEKLE YÜKÜMLÜDÜR… Devamı…