HAGB , ORMAN SUÇU, ZARARIN BELİRLENMESİ

YARGITAY 3. Ceza Dairesi 2011/12741 E., 2011/19936 K....6831 sayılı Orman Kanununa aykırılık suçundan H... M...'ın anılan kanunun 91/1, 91/4, 91/son,72, 647 sayılı Cezaların İnfazı...