Archive for Ekim 2012

Vergi Borcu Nedeniyle Çıkarılan Ödeme Emrinin İptali…

Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığı Esas No: 2011/1575  Karar No: 2011/5104 İstemin Özeti: Ortağı olduğu Simge Petrol Gazları İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketinin vergi borçları nedeniyle davacı adına düzenlenen ödeme emrinin iptaline karar veren ve itiraz edilmeyerek kesinleşen İzmir 3. Vergi Mahkemesinin 28.12.2009 gün ve E:2009/1231, K:2009/1941 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü... Devamı

KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS, HAKİMİN TAKDİR HAKKI

YARGITAY 1. Ceza Dairesi 2010/1006 E.N , 2011/8662 K.N. Özet:KASTEN YARALAMANIN KİŞİNİN DUYULARINDAN VEYA ORGANLARINDAN BİRİNİN İŞLEVİNİN YİTİRİLMESİNE NEDEN OLMASI VE BU SUÇUN SİLAHLA İŞLENMESİ HALİNDE ÖNGÖRÜLEN CEZANIN SEKİZ YILDAN ONİKİ YIL ONSEKİZ AYA KADAR HAPİS; KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDA İSE MEYDANA GELEN ZARAR VEYA TEHLİKENİN AĞIRLIĞINA GÖRE, DOKUZ YILDAN ONBEŞ YILA KADAR HAPİS... Devamı

CEZANIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ, TAKDİRİ İNDİRİM, TEVİLLİ İKRAR

YARGITAY 1. Ceza Dairesi 2009/10241 E.N , 2011/8043 K.N. Özet: SABIKALI OLAN SANIĞIN, SUÇU GİZLEMEK, DELİLLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK VE İŞLENMESİNİ KOLAYLAŞTIRMAK MAKSADIYLA ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN, CİNSEL SALDIRI, HIRSIZLIK VE HÜRRİYETİ TAHDİTTEN YAPILAN YARGILAMASINDA; İNSANİ DEĞERLERDEN TAMAMEN UZAK BİR KİŞİLİK YAPISI SERGİLEYEN SANIĞIN, OLAYDAN SONRA GERÇEK ANLAMDA PİŞMANLIK DUYMADIĞI, MAKTULEDEN ALDIĞI CEP... Devamı

Vergi Sorumlusu Sıfatıyla İşçilere Yapılan Ücret Ödemeleri

Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığı Esas No: 2010/7398 Karar No: 2011/5958 İstemin Özeti: Davacı şirketin, vergi sorumlusu sıfatıyla işçilerine yaptığı ücret ödemelerine ilişkin olarak ihtirazi kayıtla verdiği Mart 2010 dönemine ait muhtasar beyanname üzerine tahakkuk eden gelir (stopaj) vergisinin 1.992,55 TL’ye isabet eden kısmının kaldırılması ve fazla ödenen tutarın iadesi istemiyle açılan... Devamı

TAPU KAYITLARINDA YAPILAN HATALARDAN DEVLETİN SORUMLULUĞU

YARGITAY 20. Hukuk Dairesi 2011/10548 E.N , 2012/222 K.N. Özet: TAPU İŞLEMLERİ, KADASTRO TESPİT İŞLEMLERİNDEN BAŞLAYARAK BİRBİRİNİ TAKİP EDEN İŞLEMLER OLUP TAPU KÜTÜĞÜNÜN OLUŞUMU AŞAMASINDAKİ KADASTRO İŞLEMLERİ İLE TAPU İŞLEMLERİ BİR BÜTÜN OLUŞTURDUĞUNDAN, BU KAYITLARDA YAPILAN HATALARDAN DEVLETİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU KABUL EDİLMELİDİR. BU İŞLEMLER NEDENİYLE ZARAR GÖRENLER, 10 YILLIK ZAMANAŞIMI... Devamı

İDDİANAMENİN İADESİ, MAĞDURUN KİMLİĞİ, NİTELİKLİ HIRSIZLIK

YARGITAY 13. Ceza Dairesi 2011/17629 E.N , 2011/6976 K.N. Özet: 5271 SAYILI CMK’NIN 170/3-C MADDE VE FIKRASINA GÖRE, İDDİANAMEDE GÖSTERİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ARASINDA MAĞDURUN KİMLİĞİ DE SAYILMIŞTIR. ANILAN YASA’NIN 174/1-B MADDE VE FIKRASI UYARINCA DA SUÇUN SÜBUTUNA ETKİ EDECEĞİ MUHAKKAK OLAN BİR DELİL TOPLANMADAN HAZIRLANAN İDDİANAMENİN İADE EDİLMESİ GEREKTİĞİ BELİRTİLMİŞTİR. SOMUT OLAYDA,... Devamı

TEDAVİ GİDERLERİNİN KURUMDAN TAHSİLİ-FAİZ

YARGITAY 21. Hukuk Dairesi 2009/14873 E.N , 2010/11500 K.N. Özet: DAVACI, BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KIZININ BÖBREK NAKLİ AMELİYATINDA KULLANILAN MALZEME BEDELİNDEN DAVALI KURUM TARAFINDAN ÖDENMEYEN PARANIN ÖDEME TARİHİNDEN İTİBAREN YÜRÜTÜLECEK TİCARİ FAİZİ İLE BİRLİKTE DAVALI KURUMDAN TAHSİLİNİ TALEP ETMİŞTİR. MAHKEMECE HÜKÜM FIKRASINDA FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİNİN AÇIKÇA BELİRTİLMEYİP KISMİ ÖDEME... Devamı

DOLANDIRICILIK-HİLE-ADLİ PARA CEZASININ TESPİTİ.

YARGITAY 15. Ceza Dairesi 2011/66151 E.N , 2012/5686 K.N. Özet: HİLE NİTELİKLİ BİR YALAN OLUP, KANDIRICI NİTELİKTE OLUP OLMADIĞI OLAYSAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİDİR. MÜŞTEKİ ADINA SAHTE OLARAK DÜZENLENEN SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE MÜŞTEKİNİN KENDİSİNE VERMİŞ GİBİ NOTERDEN VEKALETNAME DÜZENLETTİRDİKTEN SONRA BU VEKALETE DAYANARAK MÜŞTEKİ ADINA ŞİRKET KURUP, BANKADAN ÇEK ALARAK ALDIĞI MAL KARŞILIĞINDA... Devamı

HUSUMET, İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESHİ, DAVACININ ÖLÜMÜ

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi 2011/52279 E.N , 2012/3146 K.N. Özet: ÖLÜ KİŞİ ADINA HÜKÜM KURULAMAYACAĞINDAN, MİRASI REDDETMEYEN MECBURİ DAVA ARKADAŞLARI DAVACININ MİRASÇILARININ DAVADA YER ALMALARININ SAĞLANMASI VE MİRASÇILARIN VEKALETNAMELERİNİ SUNMASI İÇİN VEKİLE SÜRE VERİLMESİ GEREKİR. DAVA SIRASINDA ÖLEN VE TARAF EHLİYETİ SON BULAN DAVACI HAKKINDA HÜKÜM KURULMASI İSABETSİZDİR… Devamı… ... Devamı

BASİT VE NİTELİKLİ RÜŞVET, GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK, İRTİKAP

YARGITAY 5. Ceza Dairesi 2007/13803 E.N , 2011/22150 K.N. Özet: GENEL CERRAHİ UZMANI OLARAK GÖREVLİ SANIKLARIN HASTANEDE AMELİYATI YAPMAK İÇİN KATILAN VE MAĞDURLARDAN PARA İSTEYEREK ALMALARI EYLEMLERİNDE, İLGİLİLERİN HAYATİ TEHLİKELERİNİN BULUNMAMASINA, AYNI HASTANEDE BİRDEN FAZLA GENEL CERRAHİ UZMANININ BULUNMASINA VE DOSYA KAPSAMINA GÖRE İRTİKABIN İKNA VE İCBAR UNSURU BULUNMAYIP, SANIKLARIN TEKLİFLERİNİN KARŞI... Devamı