Archive for Eylül 2012

ZİNCİRLEME SUÇ, HAKARET, SEÇENEK YAPTIRIMLAR

YARGITAY 2. Ceza Dairesi 2010/6038 E.N , 2012/4079 K.N. Özet:  TEK BİR FİİLLE BİRDEN FAZLA MAĞDURA HAKARETTE ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİ UYGULANMALIDIR. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINDA GÖZETİLECEK ZARAR, BASİT BİR ARAŞTIRMA İLE BELİRLENECEK MADDİ ZARAR OLUP, MANEVİ ZARARLAR BU KAPSAMA DAHİL DEĞİLDİR. SANIKLAR HAKKINDA HÜKMEDİLEN “2 AY SÜREYLE K… S… KÖYÜ DIŞINA ÇIKMAKTAN... Devamı

MUTLAK VE NİSPİ RET NEDENLERİ, MARKA TESCİLİ

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi 2009/13322 E.N , 2011/14579 K.N. Özet: 556 SAYILI KHK’NIN 7/1-B MADDESİ HÜKMÜNE GÖRE TPE TARAFINDAN RE’SEN UYGULANACAK MUTLAK RET NEDENİ KAPSAMINDA BİR MARKA BAŞVURUSUNUN REDDEDİLEBİLMESİ İÇİN BAŞVURU KONUSU İŞARETLE ÖNCEKİ TARİHTE TESCİL EDİLEN VEYA TESCİL BAŞVURUSU YAPILAN MARKALARIN HEM EMTİA LİSTELERİNİN AYNI VEYA AYNI TÜR MAL VE HİZMETLERİ KAPSAMASI HEM DE MARKA... Devamı

Özel Hastanelerin Reklam Yapması Nedeniyle İdari Para Cezası

Danıştay Onbeşinci Daire Başkanlığı Esas No : 2011/11279 Karar No : 2011/5725 İstemin Özeti: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine aykırı davranıldığından bahisle davacı şirkete 89.950,00 TL idarî para cezası verilmesine ve anılan reklamların durdurulmasına ilişkin 14.12.2004 tarih ve 111 sayılı Reklam Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada, dava konusu işlemin iptaline karar... Devamı

YARGITAY’CA TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİ, ESKİ HALE GETİRME

YARGITAY 2. Ceza Dairesi 2012/1366 E.N , 2012/3302 K.N. Özet: TEMYİZ BAŞVURUSU İLE BİRLİKTE ESKİ HALE GETİRME İSTEMİNDE BULUNULMASI HALİNDE; BU İSTEM HAKKINDA KARAR VERME YETKİSİ YARGITAY’IN İLGİLİ DAİRESİNE AİTTİR. MAHKEMECE İSTEMİN REDDİNE İLİŞKİN VERİLEN KARAR HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUN VE YOK HÜKMÜNDEDİR… Devamı… ... Devamı

YAŞAMSAL TEHLİKE VE KEMİK KIRILMASINA SEBEBİYET VERİLMESİ

YARGITAY 3. Ceza Dairesi 2009/16853 E.N , 2012/3821 K.N. Özet: KATILANIN RAPORUNDA, KEMİKTE KIRIK OLDUĞU VE BU NEDENLE YAŞAMININ TEHLİKEYE MARUZ KALDIĞI, MEYDANA GELEN KIRIĞIN YAŞAM FONKSİYONLARINA ETKİSİNİN 3. DERECEDE OLDUĞU BELİRTİLDİĞİNE GÖRE 5237 SAYILI TCK’NIN 86/1, 87/1-D MADDELERİNİN UYGULANMASIYLA YETİNİLMELİDİR… Devamı… ... Devamı

MEVDUAT SAHİBİNİN KUSURU, BANKANIN SORUMLULUĞU

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi 2010/10 E.N , 2011/16909 K.N. Özet: BANKALAR, KENDİLERİNE YATIRILAN PARALARI MUDİLERE İSTENDİĞİNDE VEYA BELLİ BİR VADEDE AYNİ VEYA MİSLİ OLARAK İADE ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. BU TANIMLAMAYA GÖRE MEVDUAT, ÖDÜNÇ İLE USULSÜZ TEVDİ SÖZLEŞMELERİNİN NİTELİKLERİNİ TAŞIYAN KENDİNE ÖZGÜ BİR SÖZLEŞMEDİR. BORÇLAR KANUNU’NUN 306 VE 307. MADDELERİ UYARINCA ÖDÜNÇ ALAN AKDİN SONUNDA... Devamı

ORMANDAN AÇMA YAPMAK, NİSPİ VEKALET ÜCRETİ

YARGITAY 3. Ceza Dairesi 2011/544 E.N , 2012/5632 K.N. Özet: DEVLET ORMANI SAYILAN YERDE ORMAN ÖRTÜSÜNÜ KALDIRMAK SURETİYLE BİNA YAPTIĞI TESPİT EDİLEN SANIĞIN EYLEMİ, İNŞAAT DEVAM ETSE DAHİ TAMAMLANMIŞ SUÇ KABUL EDİLMELİDİR. MÜSADERESİNE KARAR VERİLEN TESİS DEĞERİ ÜZERİNDEN MÜDAHİL İDARE LEHİNE NİSPİ VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMELİDİR… Devamı… ... Devamı

İCRA DAİRELERİNİN YETKİSİZLİĞİ

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi 2010/3596 E.N , 2010/15945 K.N. …Borçlu Ankara İcra Dairesinin yetkisizliğini ileri sürdüğünden, mahkemece öncelikle Ankara İcra Dairelerinin yetkili olup olmadığının saptanarak oluşacak sonuca göre bir karar vermesi gerekirken yetki itirazı konusunda olumlu olumsuz bir karar verilmemesi doğru değildir… Devamı… ... Devamı

MEŞRU SAVUNMA VE ZORUNLULUK HALİ, HAKSIZ TAHRİK

YARGITAY 4. Ceza Dairesi 2009/10254 E.N , 2011/8079 K.N. Özet: SANIĞIN, ÜZERİNİ ARAMAK İSTEYEN YAKINAN POLİS MEMURUNA YUMRUKLA VURMAK SURETİYLE DİRENDİĞİNİN İDDİA VE KABUL EDİLMESİ; TANIKLAR İLE YAKINANIN, SANIĞI ARAMAK İSTEDİKLERİNDE KENDİSİNE MAHKEME KARARI GÖSTERDİKLERİNİ SÖYLEMELERİNE KARŞIN BAHSİ GEÇEN KARARIN DOSYADA MEVCUT OLMAMASI KARŞISINDA; YAKINANIN YERİNE GETİRMESİ GEREKEN HUKUKA UYGUN BİR... Devamı

İşyeri Kayıtlarının Verilmemesi Nedeniyle İdari Para Cezası

Danıştay Onbeşinci Daire Başkanlığı Esas No : 2011/156 Karar No : 2011/3298 …İşyeri kayıtlarının verilmemesi nedeniyle, (mülga) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası’nın 140. maddesinin (d) fıkrası uyarınca davacıya 6750 TL. idari para cezası verilmesi yolundaki işlemin iptali istemiyle açılan dava sonunda, Konya 2. İdare Mahkemesi hakimlerinden biri tarafından verilen ve dava konusu işlemin iptaline... Devamı