Archive for Ağustos 2012

Vergi Borcu Nedeniyle İhtiyati Haciz, Süre Aşımı…

DANIŞTAY 3. Daire /216 E.N , 2005/2080 K.N. DAVACIYA ORTAĞI VE MÜDÜRÜ OLDUĞU ŞİRKETİN VERGİ BORÇLARI NEDENİYLE UYGULANAN YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞININ KALDIRILMASI İÇİN TEMİNAT GÖSTERİLMESİNİN İSTENDİĞİ YAZI İLE DUYURULAN İHTİYATİ HACİZ İŞLEMİNE KARŞI AÇILAN DAVADA VERGİ MAHKEMESİNCE, UYGULANAN İHTİYATİ HACZİN DAVACI ADINA ALINMIŞ BİR KARARA DAYANIP DAYANMADIĞI ARAŞTIRILARAK VARILACAK SONUCUNA... Devamı

ACİZ BELGESİ, TASARRUFUN İPTALİ

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi 2011/1829 E.N , 2012/269 K.N. TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ AÇILABİLMESİ İÇİN, KAT’İ YA DA GEÇİCİ ACİZ BELGESİNİN BULUNMASI GEREKİR. MAHKEMECE KENDİLİĞİNDEN GÖZETİLEN BU HUSUS DAVANIN GÖRÜLEBİLME KOŞULUDUR. ACİZ BELGESİNİN DAVA AÇILMADAN, DAVA AÇILDIKTAN SONRA VEYA TEMYİZ AŞAMASINDA HATTA HÜKMÜN YARGITAY’CA ONANMASI VEYA BOZULMASINDAN SONRA BİLE SUNULMA OLANAĞI VARDIR.... Devamı

Kamu İhale Kurumunun Görevleri, İdareye Başvuru Şartı…

DANIŞTAY İdari Dava D. Kur. 2007/2732 E.N , 2011/224 K.N. Özet4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN 53., 54. VE 55. MADDELERİ UYARINCA, KAMU İHALE KURUMU’NUN İHALE SÜRECİ İÇERİSİNDE, DİĞER BİR ANLATIMLA, İHALENİN BAŞLANGICINDAN SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA KADAR OLAN SÜREDE, İDARECE YAPILAN İŞLEMLERİN MEVZUATA AYKIRI OLDUĞUNA İLİŞKİN ŞİKAYETLERİ İNCELEYEREK SONUÇLANDIRMAKLA GÖREVLİ OLDUĞU; BU... Devamı

KARŞILIKLI BOŞANMA, SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi 2010/21386 E.N , 2012/2205 K.N. KARŞILIKLI BOŞANMA, SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÖzetMEDENİ KANUN’UN 1853. MADDESİNDE YER ALAN EŞLERİN SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ EVLİLİK BİRLİĞİ SÜRESİNCE GEÇERLİDİR. BOŞANMA YÖNÜNDE OLUŞAN KARAR KESİN HÜKÜM HALİNİ ALINCAYA KADAR BU YÜKÜMLÜLÜK DEVAM EDER. BU YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ, DİĞER TARAF BAKIMINDAN BOŞANMA SEBEBİ... Devamı

AVUKATA TELEFONLA DURUŞMA GÜNÜ BİLDİRME

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi 2010/14953 E.N , 2012/2310 K.N. AVUKATA TELEFONLA DURUŞMA GÜNÜ BİLDİRME …Mahkemece yapılan yargılama sırasında 07/10/2010 günlü oturumda, davacı vekilinin mazereti kabul edilmiş, ara karar gereğince “duruşma gününün ekli pul ile bildirilmesine, tebligatın yetişmeme ihtimaline binaen ayrıca telefonla duruşma gününün bildirilmesine biçiminde karar verilmiştir. Bir sonraki celsede... Devamı

İDDİANAMENİN İADESİ, ŞÜPHELİNİN İFADESİ

YARGITAY 13. Ceza Dairesi 2011/27923 E.N , 2012/2008 K.N. Özet 5271 SAYILI CMK’NIN 1703-C MADDE VE FIKRASINA GÖRE, İDDİANAMEDE GÖSTERİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ARASINDA MAĞDURUN KİMLİĞİ DE SAYILMIŞTIR. ANILAN YASA’NIN 1741-B MADDE VE FIKRASI UYARINCA DA SUÇUN SÜBUTUNA ETKİ EDECEĞİ MUHAKKAK OLAN BİR DELİL TOPLANMADAN HAZIRLANAN İDDİANAMENİN İADE EDİLMESİ GEREKTİĞİ BELİRTİLMİŞTİR. SOMUT OLAYDA,... Devamı

BOŞANMA, KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKI, VELAYETİN KALDIRILMASI

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi 2011/2727 E.N , 2012/204 K.N. ÖzetVELAYET HAKKININ KALDIRILMASI, ANA VE BABANIN ÇOCUKLARI İLE KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKINI DA ORTADAN KALDIRMAZ. ANA-BABASINDAN VEYA BUNLARDAN BİRİNDEN AYRILMASINA KARAR VERİLEN ÇOCUĞUN, KENDİ YÜKSEK YARARINA AYKIRI OLMADIKÇA ANA-BABANIN İKİSİYLE DE DÜZENLİ BİR BİÇİMDE KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA VE SÜRDÜRME HAKKI, ÇOCUĞUN TEMEL HAKLARINDANDIR. BU TÜR... Devamı

Telekom Personeli Davalarının İdare Mahkemelerinde Görülmesi

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No : 2011/55Karar No : 2011/205 …Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin %55 oranındaki hissesinin blok olarak satışı suretiyle özelleştirilmesi 25.7.2005 günlü, 2005/9146 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmış olup, bu Karar uyarınca fiili devir 14.11.2005 tarihinde gerçekleştirilerek bu tarihten sonra Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin kamu kurumu... Devamı

Danıştay 14. Dairesinin Baroların Dava Ehliyeti Kararı

D A N I Ş T A Y ONDÖRDÜNCÜ DAİRE Esas No : 2011/13742Karar No : 2011/796 Davanın Özeti : Gebze – Orhangazi – İzmir Otoyolu (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasına gerek bulunmadığına ilişkin Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü’nün 15.4.2011 günlü,... Devamı

İFLASIN ERTELENMESİNİN UZATILMASI , TEDBİR KARARI

YARGITAY 23. Hukuk Dairesi 2012/670 E.N , 2012/1352 K.N. İFLASIN ERTELENMESİNİN UZATILMASI, TEDBİR KARARI VERİLMESİ, YASA YOLLARININ TÜKETİLMESİ ÖzetMAHKEMECE, DAHA ÖNCE VERİLEN BİR YIL İFLASIN ERTELENMESİ KARARININ VAKİ TEMYİZ ÜZERİNE ARAŞTIRMAYA YÖNELİK OLARAK BOZULMASI ÜZERİNE HENÜZ KARAR KESİNLEŞMEDEN, TÜM YASA YOLLARI TÜKETİLİP SONUÇLANDIRILMADAN, YENİDEN İFLASIN ERTELENMESİNİN UZATILMASI TALEBİNİN... Devamı